کارلوس کرش و خولیو ولاسکو سرمربیان سرشناس تیم های ملی فوتبال و والیبال ایران در یک شب و با یک پرواز به تهران رسیدند/ عکسها: مسعود اکبری