تصاویری شگفت انگیز از آبشار آتش به ارتفاع 610 متر
آبشار "دم اسب" در کالیفرنیا به مدت چند روز در سال به سبب زاویه نور خورشید به رنگ نارنجی دیده می شود و به همین دلیل به "آبشار آتش" معروف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آبشار "دم اسب" در پارک ملی "یاسمایت" در کالیفرنیا یکی از نادرترین پدیده های طبیعت است. این آبشار در حقیقت یک آبشار معمولی و مرتفع به ارتفاع حدود 610 متر است اما به دلیل زاویه خاص تابش خورشید شبیه به یک مایع نارنجی همانند مواد مذابی که از دهانه یک آتشفشان درحال فوران بیرون می ریزد دیده می شود.
تنها چند روز در سال، حدوداً در ماه فوریه، پرتوهای خورشید به گونه ای به این آبشار می تابند که می توانند این صحنه های سحرآمیز را ایجاد کنند.
این پارک طبیعی به وسعت سه هزار کیلومترمربع همه ساله پذیرای بیش از 3.5 میلیون بازدیدکننده است و این آبشار یکی از دلایل اصلی جلب توریستها به این منطقه طبیعی است.
در حدود ساعت 05:30 به وقت محلی روزهای زمستانی ماه فوریه، زمانی که خورشید شروع به غروب کردن می کند، سایه های بلند و پرتوهای درخشانی بر روی این صخره فرود می آیند و این صحنه شگفت انگیز ایجاد می شود.
آبشار دم اسب یک آبشار دیدنی بر دامنه کوه "سیه را نوادا" است و در غرب دریاچه "تاهو" در منطقه "ال دورادو کانتی" قرار دارد. بیش از 2 هزار پا (610 متر) آب این آبشار بر روی پایه هایی به وسعت حدود 153 متر فرو می ریزد.
براساس گزارش دیلی میل، شاید عجیب به نظر برسد، اما آبشار "دم اسب" در سال 1870 یکبار به آبشار آتش واقعی تبدیل شد. در آن زمان مالک یک هتل شب هنگام برای بازدیدکنندگان این آبشار، خاکسترهای گرم افروخته ای را که از پوست درخت به دست آمده بود بر روی آبشار پاشید و یک صحنه دیدنی از زبانه های آب و آتش را به وجود آورد.
یک پدیده منحصربفرد طبیعی
به مدت چند روز در سال در ماه فوریه آبشار آتش به ارتفاع 610 متر تصویری شگفت انگیز در پارک ملی یاسمایت ایجاد می کند

تنها در این چند روز است که تمام شرایط برای این پدیده طبیعی آماده می شود

منطقه ای که آبشار آتش در آن قرار دارد