مدرسه ی فارسی تورنتو، هفده سال قبل با انگیزه ایجاد بنیادی برای حفظ زبان وادب فارسی و تداوم فرهنگ ایرانی و انتقال آن به فرزندان عزیزمان، که به دلیل مهاجرت از وطن، دور از ارزش های نیاکان خود قرار گرفته اند، پایه گذاری شده است.
برای استحکام بخشیدن بیشتر به موجودیت این مدرسه آن را به صورت یک سازمان غیر انتفاعی (charity ) به ثبت کانادایی رساندیم. درحال حاضرمدرسه با نام زیر فعالیت می نماید.
Toronto Farsi School Non-Profit Organization
هدف ما ایجاد یک پل ارتباطی بین نوباوگان ما با وطن عزیزمان از راه آموزش زبان فارسی و تأکید بر فرهنگ غنی کشورمان است.
زبان، نگاهبان هویت ملی است و وسیله ی ارتباط انسان ها با یکدیگر؛ و فارسی، زبانی است که بزرگترین شاهکارهای شعر، ادب و اخلاق را به دنیای ادبیات و جوامع بشری ارائه کرده است. جای بسی مباهات است که شخصیت هایی چون فـردوسی، سعـدی، حافـظ، خـیام، مولوی، و . . . از سرزمین ما برخاسته و هزاران اثر ارزشمند و بی همتای خود را به زبان فارسی بیان و به یادگار گذارده اند.
بنیان قوی زبان فارسی و وجود این همه افراد دانشمند و برجسته که در طول تاریخ نگهبان آن بوده اند باعث گردیده که علی رغم برخوردهای فراوان با تمدن های دیگر وزبان های متفاوت، هرگز به میزانی ویرانگر تحت تأثیر آنها قرار نگرفته و همچنان با توانایی و اصا لت بنیادی خود پابرجا مانده است.
فرهنگ ما، فرهنگ ایران زمین، فرهنگی است با بیش از ۵٠٠٠ سال پیشینه، که دنیا به آن می بالد. فرهنگی است که ۲۵٠٠ سال قبل کوروش کبیر از آن برخاسته و اصول حقوق بشر را به جهان هدیه داده است. نه برده داری، نه زورگویی، نه تجاوز به حریم دیگران، نه استثمار ناتوانان و نه برتری جویی، بلکه آزادی و آزادگی را به تمامی انسان هایی که زیر پرچم ایران و در آن سرزمین پهناور و گسترده زندگی می کردند، ارمغان داده است.
چقدر باعث افتخار است این فرهنگ، که تبلور آن درگوشه و کنار تاریخ کم نیست و هرزمان به نوعی چون ستاره های درخشان درآسمان تمدن بشریت نورافشانی کرده است.
چگونه پاس بداریم این زبان و این فرهنگ را؟ چگونه ارج بنهیم بر تلاش گذشتگان؟
و چگونه در این راه جانشین شایسته ی آنها شویم؟
آیا غیر از این است که باید ارزش ها را بشناسیم، حفظ کنیم، توسعه دهیم و بشناسانیم. ما در این راه، به دلیل مسیری که طی شده، تجربیات فراوانی کسب نموده ایم.
فرزندان ما باید به فارسی صحبت کنند، باید فارسی بخوانند و بنویسند، باید بتوانند با آثار ادبی، اخلاقی و هنری کشور خود آشنا شوند.
باید با احاطه کامل به زبان، توانایی شناخت فرهنگی و پیگیریِ آن را از طریق دسترسی به سرچشمه ی آن بدست آورند.
فرزندان ما باید تبار پدران و مادران وهویت و تاریخ و ملیت خود را بشناسند و با باور کامل به آن تکیه کنند. باید بدانند جوانه وجودشان از کدام ریشه، خاک و سمت وسو است.

آن وقت است که در راستای رشد و نمو خود تبدیل به انسانی محکم و معتقد شده و با این آگاهی ها هرگز تحت تأثیر ظواهر گول زننده ی اجتماعات نادرست قرار نخواهند گرفت.
ما هر کدام به دلیلی، اما با امید به آینده ای بهتر برای فرزندانمان به این مهاجرت تن در داده ایم . یقیناً با رها کردن آنها در این دنیای بزرگ پر زرق و برق، آنان رنگ شفاف مطلوب را به خود نخواهند گرفت و بعد از اندکی به خاکستری می گروند و آن وقت است که کمر ما زیر بار افسوس به خاطر فرصت های از دست رفته برای آموزش صحیح شان، خم خواهد شد؛ ودیگر برای رسیدگی به امور آنها دیر است و ما ازعهده ی مسئولیت بر نیامده ایم.
ما طی این سال های سخت، بدون حمایت مالی از سوی دیگران، با نهایت دقت و با بهره گیری از مهارت های علاقمندان به این راه، بر تجربیات خود افزوده و تا به حال ۳۵٠٠ دانش آموز وزبان آموز را زیر پوشش خود قرار داده ایم.
در کنار زبان فارسی، فرهنگ و هنرایرانی، اصول و مبانی مذهبی ( اسلام، زرتشتی، مسیحی و یهودی) وارتباطات خانوادگی و اجتماعی بر پایه فرهنگ سرزمین مادریشان – ایران - نیز به آنها آموزش داده شده است.
هر ساله در حدود ۳٠ نفر از بهترین آموزگاران با تخصص های مختلف، امور آموزشی مدرسه را بر عهده دارند.
همچنین، شماری از پدران و مادران علاقمند، به هنگام نیاز، با ما همکاری کرده و می کنند.
در این دوره از تاریخ کشورمان که روند مهاجرت، به خصوص به کانادا بسیار سریع گشته، نیازهای فرهنگی نیز رو به افزایش است. ما بر این باوریم که باید بخش گسترده ای از برنامه ریزی های خود را به نسل های آینده اختصاص دهیم.
فرزندان ما و فرزندانِ فرزندان ما میبایستی از آموزش و پرورش لازم و مناسب برخوردار باشند تا بتوانند در آینده نیروهای بسیار سالم و ورزیده ای در امورعلمی و اجتماعی برای ایران عزیز و همچنین وطن دوم خود کانادا باشند. در آن صورت است که نه تنها موفقیت آنها در زندگی شخصی و جامعه تضمین خواهد شد، بلکه با پبشرفت هر چه بیشترِ جوامع ایرانی درکانادا، بر افتخارات تاریخ کهن ما افزوده می شود.