على پروين مدير فنى استيل آذين مى شود
استيل آذين در ليگ نهم حرفه اى هر چند ستاره داشت اما حاشيه نداشت و اين مجموعه در آرامش كامل كارش را انجام مى داد...


آرامش فصل گذشته استيل آذين به خاطر وجود مرد با تجربه اى به نام حشمت مهاجرانى مديرفنى اين تيم بود كه با درايت خود، حاشيه هاى تيم را كنترل مى كرد اما در فصل جديد و با جدايى مهاجرانى از مجموعه استيل آذين، حاشيه هاى اين تيم شدت يافته است و هر روز از اين مجموعه حاشيه جديدى به گوش مى رسد كه باعث شده آرامش اين تيم از بين برود. البته ستاره هاى استيل آذين نسبت به فصل گذشته بيشتر شده اما حاشيه هاى آن چندين برابر فصل قبل شده است.

حسين هدايتى مالك باشگاه استيل آذين براى كنترل ستاره ها تدبير جديدى انديشيده است. او ۲ شب قبل از بازى تيمش مقابل صباى قم جلسه اى با على پروين داشت تا رضايت وى را براى بازگشت به استيل آذين بگيرد.

پروين قرار بود ابتداى فصل به مجموعه استيل آذين اضافه شود اما بنا به دلايلى ترجيح داد از اين تيم دور بماند اما شدت گرفتن حواشى استيل آذين، او را به اين تيم نزديك كرده است و به زودى با حكم مديرفنى، در اين تيم مشغول به كار خواهد شد. البته شرط پروين جدايى ۲ نفر ديگر از مجموعه استيل آذين است كه اگر آنها از تيم هدايتى جدا شوند، پروين به عنوان مديرفنى كارش را شروع خواهد كرد.