طبق تقویم چینی ، امسال سال ببر است و کودکانی که در سال دو هزار و ده میلادی متولد می شوند شخصیتی نافرمان و سرکش دارند و این خبر خوبی برای کارشناسان نفوس و جمعیت در این جزیره نیست.
واحد مرکزی خبر: براساس آمار جمعیت در تایوان، این جزیره کمترین نرخ زاد و ولد را در جهان دارد.

آمارها نشان می دهد در طول سال ببر در تقویم چینی، نرخ زاد و ولد در تایوان حتی کاهش بیشتری داشته است چرا که کودکان متولد سال ببر ، افراد جسوری در نظر گرفته می شوند.


این موضوع حتی به آینده شغلی آنها نیز لطمه وارد می سازد چرا که کارفرمایان تایوانی طالع بینی متقاضیان کار را نیز بررسی می کنند.


کارکنان بخش مراقبتهای درمانی پیش از زایمان در بیمارستانهای تایوان اکنون دوران آرامی را می گذرانند چرا که بسیاری از تایوانی های سنتی سال دو هزار و ده میلادی را سال خوبی برای تولد کودکان نمی دانند.


طبق تقویم چینی ، امسال سال ببر است و کودکانی که در سال دو هزار و ده میلادی متولد می شوند شخصیتی نافرمان و سرکش دارند و این خبر خوبی برای کارشناسان نفوس و جمعیت در این جزیره نیست.


وزارت امور داخلی تایوان از شهروندان خود خواسته است توجهی به این پیشگویی ها نداشته باشند اما بیشتر زوجها به اینگونه پیش گویی ها بسیار پایبند هستند چرا که طالع بینی بد می تواند حتی اینده شغلی فرزندانشان را تهدید کند .


چارلنی چانگ سخنگوی موسسه بانک مشاغل تایوان در این خصوص می گوید بسیاری از شرکت های تایوانی افرادی را استخدام می کنند که طالع خوبی داشته باشند و هنگام بررسی درخواست کار انها حتما به طالع بینی متقاضیان توجه می کنند.


وی می گوید مدیران شرکت ها مشتاقند بدانند چه کسانی در داخل شرکت دوست هستند و چه کسانی می توانند دشمن باشند و متولدین سال ببر تنها افراد جسور و سرکشی نیستند بلکه بدشانسی هم می اورند.


تقویم سنتی چینی به یک چرخه دوازده ساله از حیوانات تقسیم شده است و بر اساس آن ، کودکانی که در سالهای موش ، مار یا گاو به دنیا می ایند ، خصوصیات اخلاقی ویژه و متفاوتی از یکدیگر دارند.


به عنوان مثال گفته می شود کودکی که در سال موش به دنیا می اید ، توان خوبی برای پاسخ گویی به مشکلات دارد و والدین چندان به مشاغلی که گفته می شود برای کودکان متولد سال ببر خوب است ، اشتیاقی ندارند .


گفته می شود مشاغل خوب برای متولدین سال ببر شامل ناخدای کشتی ، راننده ، گزارشگر و کارکنان اژانس های مسافرتی است.


بر اساس امارهای وزارت امور داخلی تایوان ، پنجاه و هفت هزار و هشتاد و هشت کودک در سه ماهه نخست امسال در تایوان متولد شدند که این امار پنج هزار نفر کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.


خبرگزاری المان از تایپه گزارش داد ، تایوان در سال دو هزار و نه میلادی پایین ترین نرخ زاد و ولد را در جهان داشت است و بسیاری از کارشناسان می گویند این روند می تواند مشکلات بزرگی را در سیستم های اموزشی و بهداشتی تایوان در اینده بوجود اورد.


دولت تایوان نیز برای ترغیب والدین به داشتن فرزندان بیشتر برنامه هایی را اجرا کرده است و قرار است از سال اینده والدین تایوانی در ازای داشتن هر یک از فرزندان خود معادل ششصد و پنجاه دلار دریافت کنند.