به دليل دستكاري يكي از اقوام چند تا از بازي هاي گوشيم كه مدلش رو نوشتم پاك شده . كي لينك دانلودش رو داره ؟