جام جم آنلاين: پژوهشگران انگليسي در تحقيقات خود نشان دادند که حافظه زنان بيشتر و بهتر از حافظه مردان عمل مي کند.
به گزارش مهر، محققان دانشگاه کمبريج خبر بدي را براي مردان فراموشکار دارند: هرگز قولي به همسرتان ندهيد چون آنها هرگز آن را فراموش نمي کنند و تا پايان عمر منتظر عملي شدن آن مي مانند!
اين محققان تاکنون با انجام تحقيقاتي بر روي چهار هزار و 500 نفر به اين نتايج دست يافته اند و براي تائيد بررسيهاي خود قصد دارند تعداد داوطلبان را به 10 هزار نفر برسانند.
تمامي افراد شرکت کننده در فاز اول اين تحقيقات از هر دو جنس زن و مرد بين سنين 48 تا 90 سال بودند.
نتايج اين تحقيقات نشان دادن که زنان به طور متوسط آزمايشات را با 9/5 خطاي کمتر نسبت به مردان انجام دادند.
همچنين اين بررسيها يک پيوند محکم را ميان حافظه و آموزش نشان داد به طوري که شرکت کنندگاني که تحصيلات خود را پس از 18 سالگي رها کرده بودند به طور متوسط 20 خطا کمتر از کساني داشتند که در 16 سالگي ترک تحصيل کرده بودند.
در اين تحقيقات يک تست رايانه اي با عنوان «يادگيري جفتهاي متداعي کانتب» را که به طور معمول براي آزمايش حافظه بيماران مبتلا به آلزايمر استفاده مي شود به کار گرفتند.
اين محققان در اين خصوص اظهار داشتند: «برپايه اين اطلاعات ما مي توانيم تعيين کنيم که آيا عملکرد حافظه يک فرد نرمال است يا خير. اين اطلاعات، حافظه را برپايه سن، جنس و سطح آموزش فرد ارزيابي مي کند.»
براساس گزارش ديلي تلگراف، اين تحقيقات توضيح مي دهد که چرا مردان هرگز تاريخ مناسبتهاي مهم مثل سالگرد ازدواج و روز تولد همسرشان را به ياد نمي آورند.
اين پژوهشگران افزودند: «آقايان! به شما توصيه مي کنيم که مراقب حرفهايي که در طول ساليان دراز به يک خانم مي گوييد باشيد، چون آنها هرگز هيچ چيز را فراموش نمي کنند!»