میخاستم بدونم میشه کاری کرد که این گزینه از کلیک راست دسکتاپم برداشته بشه؟