در یک پارک تفریحات : در شهر میلان شمال ایتالیا با پرداخت یک یورو می توان شاهد اجرای مجازات مرگ با صندلی الکتریکی بود! البته محکوم به مرگ یک مانکن از جنس لاتکس و کاملا مشابه انسان است. این نمایش به اندازه ای به واقعیت نزدیک است که بیننده احساس می کند واقعا شاهد اجرای مجازات مرگ است!
به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا و به نقل از روزنامه لارپوبلیکا چاپ میلان، برسطح یک آفیش تبلیغاتی در پارک تفریحات ایدرسکالو نوشته شده : «یک یورو برای تماشای مرگ. یک سکه در دستگاه بیاندازید تا مجازات مرگ را تماشا کنید.»!


بازی مرگ

پس از انداختن سکه یک یورویی ، بیننده مدت ۵۵ ثانیه شاهد لرزیدن مانکن مانند یک برق گرفته واقعی و درد و رنج اوست تا زمانی که تمام کند و از بدنش دود بلند شود. باز یک یورو دیگر و تکرار صحنه مجازات مرگ روی صندلی الکتریکی!
این نمایش نه چندان عادی به اندازه ای واقعی جلوه می کند که به پرپیننده ترین نمایش پارک تفریحات ایدرسکالو تبدیل شده است!
به نوشته لارپوبلیکا، انزو بیانکاتو ، صاحب غرفه مرگ می گوید: صندلی الکتریکی و مانکن آن را به قیمت ۵۰۰۰ یورو شامل هزینه حمل هوایی از طریق اینترنت خریدم و مستقیم از لاس وگاس به میلان حمل شده است. این دستگاه در آمریکا رواج دارد اما تنها نمونه موجود در ایتالیا است .
مالک دستگاه مجازات مرگ درمدت کمتر از ۱۰ روز پس از آغاز فعالیت آن سرمایه گذاری ۵۰۰۰ یورویی اش را مستهلک کرده و اکنون فقط سود خالص این نمایش غیرانسانی را به جیب می زند.
به نوشته لارپوبلیکا، واکنش مردم نسبت به این نمایش متفاوت است. کودکان وحشت کرده ، زنان اعتراض می کنند، مردان بی تفاوت هستند و اما جوانان ، یک نفر سکه یک یورویی را می اندازد و سپس چند نفری نمایش را تماشا کرده و با تلفن های همراه خود از آن فیلم وعکس می گیرند.