مراحل ساخت پل

1- اجرای خاک ریز ها :
همین طوری سنگ های بسیار ارزشمند سیلیسی رو از کوهای کنار دریاچه طرف ارومیه تراش داده و آوردن ریختن درون دریاچه که جاده درست کنند شما فکر کنید عرض جاده ای که روی آب 7 متر است حاقل زیر آب 20 متر عرض دارد چون وقتی سنگ ها رو درون آب میریزند به شکل مخروطی ناقص و مقطع ذوزنقه درمیاد . یک شرکت ژاپنی هم گفته بود شما سنگهایی که داخل دریاچه میریزید رو به ما بدید ما براتون پل میزنیم !! دلیل استفاده از سنگ های سیلیسی هم شوری بیش از حد آب بود که سنگ ها باید دوام میاوردند . حالا این سنگ ها ارتباط دو طرف دریاچه رو قطع کردن که اکوسیستم دریاچه بهم خورده که در پست قبلی مفصل توضیح داده بودم .

2- ساخت کیسون ها:
کیسون همون طوری که در شکل مشخص است ، به صورت توخالی و
طبق اصل شناوری در خشکی ساخته شده که جنس بتن ، بتن زد
سولفات با مقاومت بالا (HSD) High Strength Concrete که از
میکرو سیلیس هم استفاده شده است میباشد .سپس به دریا حمل شده
و بعد از تثبیت در محل توسط دوربین های نقشه برداری از چند جهت ،عملیات شمع کوبی آغاز شده است .
3- شمع کوبی:
شمع ها از درون محل های از قبل تعیین شده کیسون ها از آن عبور کرده و به ته دریا رسیده اند . جنس شمع ها از فولاد زد زنگ بوده که از ایتالیا وارد شده است . قطر شمع ها حدود 80 سانتی متر بوده و ارتفاع آن ها متغیر ولی بطور میانگین 80 متر ارتفاع داشتن که در هر کیسون 20 شمع که 4 تای آن بصورت عمودی از 4 گوشه و 16 شمع دیگر با زاویه 45 درجه در دریا کوبیده شده اند . شمع ها توسط جرثقیل و چکش های انفجاری در خاک زیر دریا فرو رفته اند که یکی ازمهندسین پروژه میگفت : در موقع عملیات شمع کوبی مردم روستا های اطراف دریاچه ماه ها خواب و استراحت نداسته اند چون کار شبانه روزی بوده و علاوه بر صدای چکش های انفجاری - تا 30 کیلومتری دریاچه روستا هایی بودند که بر اثر شمع کوبی ها میلرزیدند.
داخل شمع ها هم تا نصف که درون ژله های جلبکی که خود عامل نگه دارنده هستند قرار دارد ولی مقداری از جلبک ها خارج شده و درون شمع ها بتن معمولی تیپ 3 بدون آرماتور گذاری ریخته شده است .
4- ساخت پایه ها
بعد از اتمام شمع کوبی ، در سه مرحله داخل کیسون های خالی را پر از بتن ( میکروسیلیسی ) می کنند و آرماتور های انتظار را برای قرار گرفتن ستون های پایه پل نگه میدارند. شبکه پر آرماتور پایه ها بصورت پیش ساخته درمحل نصب میشود که در موقع بتن ریزی از فوق روان کننده ها و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه از زد یخ و کند گیر و تند گیر و سایر افزودنی ها استفاده میشد . که با توجه به شکل نهایی پایه ها که در شکل ملاحظه میکنید هر پایه در چندین مرحله قالب بندی و شاخته شده است .
5- عرشه پل :
عرشه پل هم در کارخانه تراکتور سازی تبریز ساخته شده و به محل حمل شده که در کارگاه کنار دریاچه قطعات عرشه بهم متصل شده و رنگ میشود سپس به سمت پایه ها کشیده میشود که عرشه شیبی هم در حدود 6 درجه از ارومیه به تبریز دارد ( ارومیه پایین تر است ). جنس عرشه هم از فولاد مخصوص زد زنگ بوده که دارای ساختمان داخلی جالب است .