فال احساس:

فال احساس براي اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت

به آن شخص است يه فال ساده بسيار جالب و تعجب آور !

ابتدا ورق ها را خوب بر بزنيد به حالتي كه پشت ورق ها ببينيد نه روي ورق را .

سپس به تعداد اسم شخص مقابل بچينيد .

مثلا" مينا " داراي 4 حرف است بنابرين بايد از اول دسته به تر تيب ۴ ورق كنار هم بگذاريم

و سپس به ترتيب از اولين ورق شروع به پر كردن همه ۴ دسته مي كنيم .

سپس دسته ها را از اولين دسته روي هم قرار دهيد .

حالا شروع به خواندن و تعبير مي كنيم . شما بايد ورق هاي مشابه را پيدا كنيد و كنار بگذاريد

مثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعي بود .

چنانچه كنار هم بودند انها را از بقيه دسته جدا كرده و كنار بگذاريد به اين ترتيب

همه ورق هاي مشابه را كنار بگذاريد و تعبير كنيد:۱ ، يا همان تك نشان :دوست داشتن / ۲ : ترديد و ۲دلي

۳: ازدواج قصد ازدواج داشتن / ۴: مشكل داشتن / ۵ : ناراحتي و غم

۶: تماس و ارتباط تلفني - نامه - / ۷: حكايت از فكر كردن زياد و به ياد او بودن را دارد

۸: از تيپ و قيافه شما خوشش مياد / ۹:از رفتار و اخلاق شما خوشش مياد

۱۰: فاصله- دوريسرباز : اگر براي مرد باشد نشان از غيرت و تعصب دارد اگر براي زن باشد

يعني شخص ديگري هم در زندگي او نقش مهمي دارد .بي بي : اگر براي زن باشد نشان از غيرت آن زن را دارد و اگر براي مرد باشد

يعني زني ديگر را هم دوست دارد .

( حتما رقيب نيست ! ممكن است از اعضای خانواده شخص باشد)شاه: به معني سلطان دل بودنسپس از كارت هاي باقيمانده يك كارت با نيت احساس اصلي طرف مقابل بكشيد

و يك كارت با نيت احساس خود فال گيرنده بكشيد

و كارت سوم با نيت احساس مشترك بكشيد و تبعير كنيد . . .