سلام
این سوال همیشه تو ذهن من بوده که واقعا چقدر از مردم به فال اعتقاد دارن ...

بعنوان مثال این فال من
بهمن: ممكن است شما فكر كنید كه دیگران از شما شادتر هستند و زندگی بهتری دارند، ولی این فكر یك خیال باطل است. در حالی كه شما خود را با دیگران مقایسه می كنید، وقتی كه شما از بیرون به زندگی آنها نگاه می‌كنید، همه چیز متفاوت به نظر می‌رسد. به جای اینكه نگران باشید كه چگونه می‌توانید با دیگران برابری كنید، همین الان تصمیم بگیرید كه چه كارهایی می‌خواهید انجام دهید و بعد قدمهایی كوچك اما مشخص شده بردارید، تا چیزی كه منتظرش هستید اتفاق بیفتد.


تقریبا درسته و جالبه همیشه در مورد تصمصم گیرها و کارهای من که همیشه بهشون فکر میکنم نوشته میشه !!