ترشی بامیه


موارد لازم:
  • بامیه
  • نمک
  • سرکه
  • ترخون

دستور پخت


بامیه هارو دمشونو می زنیم. بعدمیزاریم یه جوش کوچولو بزنه آبکش می کنیم بعد از اینکه خنک شد تو شیشه می چینیم ولا به لاش ترخون می زاریم و نمک و سرکه رو میریزیم روش و در شیشه رو می بندیم و میزاریم تا بگیره.