ترشی ذرت


موارد لازم:
  • ذرت تازه و شیر ( شیر بلال )
  • سرکه سیب به اندازه ظرف
  • نمک
  • شیشه استریل

دستور پخت

ذرت ها رو با کارد تیز حلقه حلقه می کنیم و می شوریم و می زاریم تا آبش بره. بعد یه کمی نمک روبا سرکه می جوشونیم و روی ذرتها می ریزیم و درشو خوبه خوب می بندیم و می زاریم تاحدود 2 ماه بعد جا بیفته .