سان شین نو کاتا
طریقت سه گانه قلب ها


هدف بودو به پیروزی رسیدن در مبارزه برای کشتن است. هیچ چیز بی معنی تر از این وجود ندارد که کسانی با عمل به این قانون به دنبال کمال می گردند. به جای فکر کردن به کمال طلبی( ایده ای که هرگز کسی نمی تواند به آن دست یابد چون هیچ یک از ما کامل نیستیم.) هرکس باید به دنبال دست یابی به هنر برتر باشد. با دست یابی به فضیلت ها انسان می تواند به یکی از اصول پایداری جسم در جنگجویان دست یابد. روح سانشین (Sanshin) مجسم کننده نقص درونی چنین تلاشی برای دست یابی به کمال است.
سانشین نو کاتا اولین مجموعه از پنج تکنیک پایه در Gyokko Ryu Kosshijutsu می باشد، همچنین این تکنینک ها پایه اصلی Togakure Ryu Ninpo Taijutsu نیز است. از این ها برای آشنایی با زمان سنجی درست و دقیق، فاصله و زاویه سنجی استفاده می شود. هر کدام از این کاتاها نمایان گر یک قالب حسی می باشد(در زیر تصاویری از این پنج کاتا به همراه نامشان آمده است):

Chi no Kata

Sui no Kata

Ka no Kata

Fu no Kata
Ku no Kata
زمین (Chi): نشان دهنده قدرت، استواری بعلاوه احساسی از استواری و ثبات در برابر دستورات است. وقتی در عنصر زمین تمرین می کنید، این عنصر به شما این طرز فکر را القا می کند که عقب نشینی نکنید و برای آنچه احساس می کنید درست است، زمین را در اختیار خودتان بگیرید.
آب (Sui): نشان دهنده جریان داشتن و روان بودن به همراه سازگاری داشتن و احساسی از حرکت با انرژی است. این عنصر بیانگر این است که شما باید خود را با تمام حرکات دشمن خود تطبیق دهید. آب عنصری است که هم می تواند آرام و بی حرکت باشد و هم همه چیز را در هم شکند. آب توانایی این را دارد که با بی رحمی تمام شهری را ویران کند. هنگام تمرین خود را با انرژی به کار رفته (توسط دشمن) وفق دهید، انرژی خود را بسازید و در زمان مناسب به دشمن حمله کنید.
آتش (Ku): نشان دهنده حرکات مستقیم و موثر و همچنین احساسی از خشم و روح انتقام است. در این عنصر، شخص باید حمله و ترس را به عنوان یک وسیله در مبارزه استفاده کند. آتش نه تنها نشان دهنده خشم و تجاوز است بلکه توانایی احساس پرخاشگری و حمله و استفاده از این با ذهنی آرام برای حمله به دشمن یا جلوگیری از حمله دشمن نیز می باشد.
باد (Fu): نشان دهنده آزادی حرکت و احساس جنبش و تحرک غیر قابل لمس می باشد. باد عنصری است نه می توانید آن را ببینید و نه آن را لمس کنید. باد عنصری است که در هوا تولید می شود و مانند یک گردباد وحشی است. هنگامی که در عنصر باد تمرین می کنید، باید به این مهارت دست یابید که با دشمن حرکت کنید و سپس در یک حرکت دایره ای از انرژی شان برای مقابله با خودشان استفاده کنید.
فضا (Ku): نشان دهنده فضای تهی در جهان اطراف می باشد. این احساس خالی بودن و تهی بودن ذهن است، آگاه بودن از تمام عناصر اطرافتان و در حالت کلی ارتباط با طبیعت است. زمانی که در عنصر فضا تمرین می کنید، باید ذهن خود را خالی کرده و با تمام عناصر اطرافتان ارتباط برقرار کنید.
در نین جوتسو، تمرین و استفاده از عناصر طبیعت بسیار مهم است. هنگامی که در این عناصر تمرین می کنید، تفاوت های شگرفی در شما ایجاد می شود.
بسیاری از افرادی که دارای درجات بالا، دیپلم ها و گواهی نامه های خارجی و خوش رنگ می باشند می توانند ضربات چرخشی در حال پرواز و حرکات آکروباتی جذاب بزنند؛ اما به یاد داشته باشید این تکنیک ها هیچ معنایی جز اینکه جزئی از هنرهای رزمی نیستند نمی دهد. هنر رزمی تجلی درستکاری و صداقت شماست. گواهی نامه ها، دیپلم ها و مهارت یا قهرمان بودن در انجام حرکات آکروبات از شما یک رزمی کار عالی و برجسته نمی سازد. فضیلت و برتری در هنرهای رزمی از خود شما سرچشمه می گیرد.
به درون قلب خود بنگرید و ببینید که هستید و با آن به فضیلت ها دست یابید..