نسخه شماره 1- داروی ضد سرما خوردگي
گل غان سه قسمت
گل زیر فون چهار قسمت
پوست بید دو قسمت
گل گاوزبان شش قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت بیست دقیقه بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی ضد سرما خوردگي
ل غان هفت قسمت
گل زبر فون پنج قسمت
ریشه شیرین بیان دو قسمت
میوه گل سرخ وحشی (نسترن ) شش قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت بیست دقیقه بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد سرما خوردگي
گل غان شش قسمت
گل زیر فون پنج قسمت
پوست بید چهار قسمت
ریشه شیرین بیان دو قسمت
میوه رازیانه سه قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت بیست دقیقه بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد سرما خوردگي (گریپ)
گل بابونه 20 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
برگ مریم گلی 10 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت بیست دقیقه بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی ضد سرما خوردگي (گریپ)
به دانه 3 گرم
عناب 5 دانه
سپستان 9 دانه
طرز تهیه و مقدر مصرف :
عناب و سپستان که کمی خرد شده باشد را پنج دقیقه بجوشانید سپس آنرا صاف كرده و به موسیلاژ استخراج شده زا به دانه ( به دانه را قبلا در 120 میلی لیتر خیسانده و آنرا صاف کنید ) اضافه نمایید در خاتمه به داروی حاصل کمی شکر اضافه نموده و روزی دو بار میل کنید

نسخه شماره 6- دارو جهت بخور دادن - درمان سینوزیت ، آنژین ها ، سرما خوردگي و زکام
برگ اوکالیپتوس یک قسمت
اسطوخودوس یک قسمت
مرزنجوش یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق از داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیتر آبجوش ریخته روی شعله ملایم مدت 5 دققیه بخور دهید .