آقا یعنی تو سایت به این بزرگی کسی پیدا نمیشه یه nokia 5610 firm ware new برامون بفرسه؟
خدا خیرتون بده!!!!!!
گر دست فتاده ای بگیری مردی!!!!!!!1