با سلام
من 2 ماه قبلا خدمت کردم "آموزشی" و 15.5 ماه به خاطر جبهه پدرم کسر دارم که جمعا میشه 17.5 ماه. با توجه به اینکه لیسانس هستم دیگه کسر خدمتی ندارم. ولی نمیدونم مدارکمو کجا باید تحویل بدم. کسی میدونه من باید چیکار کنم؟
میگن دوباره باید اعزام بشم درسته؟ لطفا کمکم کنید.