دوستان عزیز لطف کنند از این به بعد تمام سولات و پاسخ های خود را در رابطه بانكات سخت افزاري و خرابي هاي پاکت پی سی در این تاپیک مطرح کنند.

لطفا از هر گونه بحث خارج از مبحث پاکت پی سی خودداری کنید.
لطفا در این تاپیک به معرفی نرم افزار نپردازید.
ودر آخر از پست های بیهوده و تشکر خودداری کنید.