يك زن و شوهر انگليسي كه هر دو 98 ساله هستند، در اقدامي ركوردشكن به 36 سال زندگي مشترك خود پايان دادند و به شهرت جهاني رسيدند. «برتي و جسي‌وود» سال‌ها قبل از سال 1972 در يك كليساي محلي ازدواج كرده بودند و ازدواج آنها در اين سال به طور قانوني به ثبت رسيد. اين زوج كه در منطقه «الستري» واقع در «هرتس» انگليس زندگي مي‌كردند، تا سال 2008 مشكل چنداني نداشتند و روابط آنها تيره و تار نبود، ولي در سن 97 سالگي ناگهان تقاضاي طلاق دادند و سرانجام چندي پيش رسما از يكديگر جدا شدند. علت اين جدايي هنوز مشخص نيست. «پولين رو» دختر 65 ساله جسي راضي نشد دليل طلاق مادر و پدر خوانده‌اش را فاش كند و تنها گفت: «صحبت كردن در اين باره خيلي ناراحت‌كننده است.»
«ترنس وود» پسر برتي هم موافقت نكرد هيچ توضيحي در اين باره بدهد. اين زن و شوهر از يكديگر جدا شدند ولي برتي مدتي بعد از دنيا رفت و جسي هم‌اكنون در خانه سالمندان زندگي مي‌كند. ركوردداران قبلي طلاق در بالاترين سن «سايمون» 97 ساله و «آيدا اشترن» 91 ساله از ويسكانسين آمريكا بودند كه در سال 1984 طلاق گرفته بودند.