وزير كشاورزي اوگاندا:
كروكوديل بخوريد!
جام جم آنلاين: وزير کشاورزي اوگاندا به اهالي کشور توصيه کرده است هرچه بيشتر كروكوديل شکار کنند و بخورند. به نظر وزير اين بهترين راه مقابله با خطر كروكوديل‌ها است.
كروكوديل‌ها در کرانه‌ درياچه ويکتوريا، با حملات برق‌آسا به کشاورزان و ماهيگيران حمله مي‌کنند. آنها در دو هفته گذشته تنها در يک استان شش نفر را کشته‌اند.
گفته مي‌شود که در سالهاي اخير كروكوديل‌ها به شدت زياد شده‌اند.
آگري باگيره، وزير کشاورزي اوگاندا از حملات روزافزون كروكوديل‌ها به اهالي کشورش خشمگين شده و گفته است که مردم حق دارند اين "حيوانات بيرحم" را شکار کنند و گوشت آنها را بخورند.
به گفته‌ي آقاي وزير: "كروكوديل‌ها به انسان‌ها رحم نمي‌کنند، پس انسان‌ها هم حق دارند با کشتن و خوردن آنها انتقام بگيرند."
واکنش به گفته وزير کشاورزي
طرفداران محيط زيست به فراخوان وزير کشاورزي مبني بر کشتن و خوردن كروكوديل‌ها اعتراض کرده‌اند.
سام مواندا مدير اداره "حفظ محيط زيست" اوگاندا گفته است هرکس به كروكوديلي حمله کند، بي‌درنگ دستگير خواهد شد.
در اوگاندا شکار و قتل حيوانات وحشي ممنوع است.
به گفته‌ مواندا كروكوديل‌ها وحشي مي‌شوند و به انسان‌ها حمله مي‌کنند، زيرا مردم وارد قلمرو آنها مي‌شوند.
به نظر مواندا فراخوان وزير کشاورزي "سخني ابلهانه" است، که خطرات بيشتري در بر دارد، زيرا مردمي که تجربه شکار ندارند، اگر به طرف كروكوديل‌ها بروند بيشتر جان خود را به خطر مي‌اندازند.
تا کنون خوردن گوشت كروكوديل در اوگاندا رواج نداشته است.
به نظر آشپزان حرفه‌اي گوشت كروكوديل را مي‌توان سرخ يا کباب کرد. گفته مي شود که گوشت كروكوديل کم‌چربي است و مز? آن اندکي به گوشت پرندگان شبيه است.