امروز قصد دارم تا کتاب های شهید راه محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب ره را به شما معرفی کنم.
پیشنهاد من به شما اینه که تا اونجایی که می تونید کتب را تهیه و مطالعه کنید که بسیار پر معنا و محتوا است.

1-گناهان کبیره 1-2

2-قلب سلیم 1-2

3-صلاه الخاشعین

4-معاد

5-توحید

6-سید الشهدا

7-استعاذه

8-ایمان

9-سرای دیگر

10-اخلاق اسلامی

11-ازدواج اسلامی

12-داستان های شگفت

13-حقایقی از قرآن

14-قیامت و قرآن

15-قلب قرآن

16-82 پرسش