آيا ورود داماد نزد عروس در مجلس زنانه (در حاليکه بسياري از زنان و دختران نامحرمند و معمولاً زنان با آرايش خود را آراسته اند) جايز است يا نه؟


آيت الله العظمي خامنه اي : اگر به نامحرم نگاه مي کند جايز نيست.
آيت الله العظمي مکارم شيرازي : اشکال دارد مگر اينکه زنان نامحرم خود را بپوشانند.
آيت الله العظمي فاضل لنکراني : اگر رعايت حجاب لازم را نمي کنند جايز نيست.
آيت الله العظمي بهجت : اگر خود نگاه حرام نکند و کمک به نگاه حرام ديگران هم نباشد و اختلاط هم صدق نکند اشکال ندارد.
آيت الله العظمي صافي گلپايگاني : اگر معرض نگاه به غير محارم خود باشد جايز نيست.
آيت الله العظمي تبريزي : چنانچه به نامحرم نگاه نکند مانعي ندارد.