محققان در آمريكا با استفاده از دستگاه‌هاي ويژه توانستند بخشي از زبان مخفي ارتباطي فيل‌ها را رمز‌گشايي كنند.

شبكه تلويزيوني بي‌بي سي در گزارشي درباره رمز گشايي زبان فيل‌ها اعلام كرد. به راستي فيل‌ها چگونه با يكديگر حرف مي‌زنند؟ يگانه چيزي كه ما مي‌دانيم اين است كه فيل‌ها از زبان منحصر به‌فردي براي برقراري ارتباط با يكديگر استفاده مي‌كنند.

محققان باغ وحش «سانديه گو» در آمريكا با به كارگيري رنگ‌هاي خاص و تجهيزات ضبط، مادون صوت، موفق شدند نقشه چگونه برقراري ارتباط ميان فيل‌ها را ترسيم كنند.

تمامي انسان‌ها صداي فيل‌ها را مي‌شنوند اما فيل‌ها صداي ديگري هم توليد مي‌كنند كه گوش انسان معمولا قادر به شنيدن آنها نيست اين صدا همان «زبان مخفي فيل‌ها» نام گرفته است.

«مت اندرسون» محقق باغ وحش سانديه گو گفت: صدايي كه در اين تحقيق روي آن كار شد، فركانس پاييني دارد و يك سوم آ‌ن براي گوش انسان‌ها غيرقابل شنيدن است.

در اين تحقيق از يك دستگاه جي پي اس ضد آب و يك دستگاه ضبط صدا استفاده شد.

يكي از يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد فيل‌هاي باردار در 10 تا 12 روز پاياني دوره بارداري خود صداي مخفي را تغيير مي‌دهند كه ظاهرا منظور از تغيير دادن اين صدا مطلع كردن ديگران از نزديك شدن زمان زايمان است.

محققان دريافتند كه بعد از انتشار اين صدا رفتار ديگر فيل‌هاي ماده تغيير مي‌كند.

محققان باغ وحش سانديه گو تلاش مي‌كنند با بكارگيري همين دستگاه‌ها به ديگر الگوهاي رفتاري فيل‌هاي براساس صداي منتشر شده ميان آنها پي ببرند.


__________________