شاید دسترسی به بعضی، بهتر بگویم اکثر، این کتابخانه ها که معماری فریبنده ایی دارند برای مان مقدور نباشد ولی حداقل می توانیم نگاهی به آنها داشته باشیم.


این کتابخانه با نام Abbey library of Saint Gall در کشور سوییس واقع شده است.
مجموعه ی کتابخانه قدیمی ترین در سوییس است و یکی از اولین و مهم ترین کتابخانه های رهبانیت(یا ترک دنیا شیوه ایی است که راهبان در پیش میگیرند) در دنیاست.
شامل ۲۱۰۰ کتاب خطی است که تاریخشان به قرون ۸ تا ۱۵ میلادی باز می گردد و ۱۶۵۰ کتاب قدیمی را در خود جای داده است.