دوچرخه هاي ديدني

  • يك دوچرخه تاو كه مي توان آن را به كوچكترين اندازه ممكن تبديل كرد


  • يك دوچرخه تاشوي ديگر


  • اين دوچرخه زيبا هم برنده مسابقه بين المللي طراحي دوچرخه در سال 2006 شده است.