پيدا كردن مشكلات ويندوز با استفاده از System Information
در Start menu مراحل زير را دنبال كنيد
start>program>Accessories>System Tools>System Information
System Information يك سري ابزار است كه مشكلات ويندوز 98 را پيدا كرده و آنها را رفع مي كند. هر چيزي را كه شما در نورد سخت افزار و نرم افزارهاي نصب شده احتياج داشته باشيد به علاوه لينكهايي به windows Rebot و System file checker و Registery Checker و Automatic Skip Driver Agent و Dr.Watson و System Configuration و Scan Disk و version Conflict Maneger خواهيد يافت.
اكنون در System Information روي هر آيتم كليك كنيد و پيغام ظاهر شده را بخوانيد اگر شما اين پيغام را ديديد:
This device has a problem
مشكل را دنبال كرده و درمان آن را پيدا كنيد همچنين مي توانيد تمام setting ها و اطلاعات مربوط به به سيستم خود را به صورت يك فايل text دخيره كنيد فقط از منوي file/export را انتخاب كنيد اين به شما در پيدا كردن يك راه حل زمانيكه كامپيوترتان مشكل پيدا كرده كمك مي كند.
System Information يك تابع جستجو (search ) ندارد براي اين منظور اطلاعات خود را به يك فايل text تبديل كنيد و فايل را در Word Pad براي پيدا كردن آنچه كه جستجو مي كنيد