مشمولاني كه ضمن قبولي در آزمونهاي سراسري در سال اعزام به خدمت يعني سالي كه در آن سال به سن 19 سالگي تمام مي‌رسند و قصد شروع به تحصيل در موسسات موزش عالي را دارند به شرط اخذ مدرك ديپلم حضوري در سال اعزام و يا سالهاي قبل،


به منظور مشخص نمودن وضعيت مشموليت افراد ذكور پذيرفته شده در آزمونهاي موسسات آموزش عالي در سال 88 و ثبت نام و شروع به تحصيل آنان، شرايط جديد ثبت نام مشمولان وظيفه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام شد.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنر آموزان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي كه ارزش تحصيلي ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيت دار معادل متوسطه كامل شناخته شده و دانشجويان و هنرجويان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
مشمولاني كه ضمن قبولي در آزمونهاي سراسري در سال اعزام به خدمت يعني سالي كه در آن سال به سن 19 سالگي تمام مي‌رسند و قصد شروع به تحصيل در موسسات موزش عالي را دارند به شرط اخذ مدرك ديپلم حضوري در سال اعزام و يا سالهاي قبل، شروع به تحصيل از مهر ماه آنان بلامانع است، ضمنا اخذ پيش دانشگاهي براي اين افراد به صورت غير حضوري منعي نخواهد داشت. به عنوان مثال، تحصيل متولدين سال 1369 از مهرماه 88 با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد.
همچنين مشمولان متولد نيمه دوم هر سال كه در سال اعزام به خدمت، سالي كه در آن سال به سن 19 سالگي تمام خواهند رسيد، به شرط اخذ ديپلم فني و حرفه‌اي يا كار و دانش و يا پيش دانشگاهي به صورت حضوري، با معرفي به موقع به سازمان وظيفه عمومي مي‌توانند از مزاياي تعويق اعزام به خدمت تا 18 مهر ماه سال بعد برخوردار و آمادگي جهت شركت در كنكور سال بعد را كسب كنند.
مشمولاني كه دوره ديپلم فني و حرفه‌اي يا كار و دانش را حداكثر تا سن 22 سالگي و يا دوره پيش دانشگاهي را حداكثر تا سن 24 سالگي به صورت حضوري طي كرده‌اند مجاز به شركت در آزمون و شروع به تحصيل در موسسات آموزش عالي از مهرماه سال اخذ فراغت ديپلم يا پيش دانشگاهي مي‌باشند.

نحوه ثبت‌نام طلاب مشمول خدمت
طلاب حوزه علميه برخوردار از معافيت تحصيلي حوزوي با موافقت كتبي شوراي مديريت حوزه علميه قم و يا نمايندان آن شورا در ساير شهرها مبني بر اينكه طلبه قادر است ضمن تحصيل در حوزه بطور جانبي در دانشگاه نيز تحصيل نمايد، بديهي است هر زمان معافيت تحصيلي وي در حوزه به اتمام برسد مشمول واجد شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه نخواهد بود.
بر اساس اين گزارش، مشمولان داراي معافيت موقت پزشكي كه در زمان ثبت نام اعتبار معافيت آن مقتضي نشده باشد و فاقد سابقه تحصيلي دانشگاهي (اخراج – انصراف) باشند، اين قبيل افراد پس از اتمام مهلت معافيت جهت ادامه رسيدگي به وظيفه عمومي ذيربط مراجعه و در صورتي كه در شوراي پزشكي سرباز شناخته شوند از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.

ثبت‌نام مشمولان بدون غيبت و بدون سابقه دانشجوي اخراجي و انصرافي
به گزارش ايسنا، مشمولاني كه بدون غيبت و بدون سابقه دانشجوي اخراجي و انصرافي به سازمان وظيفه عمومي خود را معرفي و درخواست رسيدگي معافيت پزشكي مي‌كنند و سپس در موسسات آموزش عالي پذيرفته مي‌شوند، مي‌توانند مجوز ثبت‌نام از وظيفه عمومي ذيربط اخذ و به دانشگاه‌ ارائه كنند و در صورت اخذ معافيت دائم كارت معافيت را به دانشگاه ارائه خواهند كرد، در غير اين صورت ضمن اعلام وظيفه عمومي مبني بر سرباز شدن، دانشگاه جهت وي درخواست معافيت تحصيلي خواهد نمود. به گزارش ايسنا در اين صورت مشمول موظف به پيگيري درخواست معافيت پزشكي بوده به نحوي كه بين اقدامات او هيچ فاصله‌اي ايجاد نشود.

معافيت تحصيلي در هر مقطع يك بار صادر مي‌شود

تحصيل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافيت تحصيلي مي‌شود
گفتني است، معافيت تحصيلي در هر مقطع يك بار صادر مي‌شود، لذا تحصيل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافيت تحصيلي و الزام مشمول جهت رسيدگي به وضع مشموليت و اعزام به خدمت مي‌شود.

شرط برخورداري از معافيت، شركت در آزمونهاي سراسري است
شرط برخورداري از معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع، شركت در آزمونهاي سراسري برگزار شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و يا مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد.

شرايط اخذ معافيت در موارد استثنا
البته مشمولاني كه برابر مقررات زير در دانشگاه پذيرش و شروع به تحصيل كنند، مورد استثنا از شركت در آزمون مي‌باشند:
- آيين نامه پذيرش دانشجويان ممتاز در دوره تحصيلي بالاتر بدون شركت در آزمون سراسري.
- آيين نامه اجرايي پذيرش قهرمانان در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي.
- آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره‌هاي آموزش عالي.
- نخبگان معرفي شده از سوي بنياد ملي نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح.

تحصيل در حين خدمت بر خلاف ضوابط است
بر اين اساس، تحصيل در حين خدمت بر خلاف ضوابط بوده و چنانچه در حين تحصيل بنا بر مشكلات خدمتي درخواست ترخيص از سوي دانشگاه به عمل آيد در شمول معافيت تحصيلي قرار نخواهد گرفت.
البته مشمولان غايب حق شركت در آزمون و شروع به تحصيل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي را ندارند.

نحوه ادامه تحصيل مشمولان فارغ‌التحصيل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر در مهلت 6 ماهه مقرر پس از فراغت از تحصيل مجاز به شركت در آزمون مقاطع بالاتر و شروع به تحصيل مي‌باشند.
مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه‌ها با ارائه برگ اعزام بدون غيبت كه تاريخ اعزام مندرج در آن سپري نشده باشد، مي‌توانند در مقاطع تحصيلي بالاتر ثبت نام و شروع به تحصيل كنند. به گزارش ايسنا، مشمولان بندهاي فوق الزامي به شركت در آزمون در فرجه شش ماهه پس از فراغت ندارند و ملاك برخورداري از معافيت تحصيلي جهت آنان نداشتن غيبت و سابقه اخراج و انصراف در مقطع قبلي مي‌باشد.
در خاتمه شايان ذكر است، فارغ التحصيلان مقاطع كارداني مجاز به شركت در آزمونهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي‌باشند و در صورت شركت در آزمون‌هاي كارشناسي پيوسته بايد رشته تحصيلي آنان در دوره كارداني با رشته تحصيلي كارشناسي پيوسته متجانس و در يك گروه آزمايشي قرار داشته باشد به نحوي كه حداكثر طي مدت 4 سال دوره كارشناسي پيوسته را به اتمام برسانند.