طبق قانون فعلی نظام وظیفه نحوه محاسبه و جدول سن مشمولیت (بدون توجه به روز و ماه تولد) بشرح ذیل می باشد.
سال تولد + 17 = آخرین سال اجازه خروج از کشور
سال تولد + 18 = سال مشمولیت
سال مشمولیت و عدم امکان خروج از کشور
سالی که تا آخر آن فرد اجازه خروج از ایران را دارد
سال تولد
1381
1380
1363
1382
1381
1364
1383
1382
1365
1384
1383
1366
1385
1384
1367
معافیت از انجام خدمت سربازی
به استناد تصویبنامه شماره 7340 مورخ 7/5/1358 هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، طبقات مختلف سنی مشمولان با توجه به آخرین مدرک تحصیلی آنان به شرح زیر از خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف گردیده اند.
1- متولدین سال 1337 دارای مدرک تحصیلی دیپلم و به پائین و دانش آموزان شاغل به تحصیل در دبیرستانها و سایر آموزشگاههای مورد قبول وزارت آموزش و پرورش و همچنین دوره فوق دیپلم .
2- متولدین سال 1332 دارای مدرک تحصیلی لسانس ، فوق لیسانس و دکترا در رشته های غیر گروه پزشکی و دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های غیر گروه پزشکی دانشگاهها و مدارس عالی اعم از دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا
3- متولدین 1327 دارای مدرک تحصیلی گرو پزشکی (پزشک، دندانپزشک، دامپزشک و داروسازی)
معافیت کفالت
مشمولان زیر بر حسب ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی می توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند :
الف) یگانه سرپرست و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر یا مادر یا جده و یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
ب) یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر
ج) یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتیکه تا سن 24 سالگی مجرد باشد.
قابل ذکر است که مشمولان بندهای الف و ب چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت ( یکساله ) باشند در پایان سال پنجم به آنها معافیت در زمان صلح داده شده و مشمولین بند ج تا پایان 24 سالگی خواهر مجرد می توانند از معافیت موقت استفاده نموده و سپس بشرط نداشتن مانع دیگر بخدمت اعزام شوند.
مشمولانیکه برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شوند در صورتیکه در تاریخهای معینه بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند ، از معافیتهای موضوع ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی محروم می شوند مگر اینکه بر طبق ماده 30 قانون در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.
مدارک لازم برای تشخیص یگانه سرپرست بودن مشمول بشرح زیر می باشند :
1. تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه همه اعضاء خانواده
2. تکمیل فرم تحقیق وضعیت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
3. تکمیل فرم استشهادیه مینی بر تائید وضعیت خانوادگی مشمول که به امضاء سه نغر از بستگان مشمول رسیده و صحت امضای گواهان و آدرس محل سکونت یا محل کار آنان که به تائید نمایندگی رسیده باشد.(فرم استشهادیه)
4. تائیدیه صحت و سقم ادعای مشمول و مفاد استشهادیه که بعهده نمایندگیهای کنسولی در خارج می باشد.
5. دو قطعه عکس مکفول (کسی که کفالت ان به عهده گرفته میشود)که به گواهی نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد.
6. تصویر شناسنامه همسر یا همسران دیگر پدر یا مادر مشمول و برگ استشهادیه مبنی بر تائید وضعیت خانوادگی و صحت اعضای مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان مشمول رسیده و صحت امضاء گواهان و آدرس محل سکونت یا محل کار آنان که به تائید نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی رسیده باشد.
7. در صورتیکه مکفول مقیم خارج از کشور بوده و حضور وی در ایران مقدور نباشد مسئول کنسولی ضمن تائید دو قطعه عکس او مراتب در قید حیات بودن وی را می بایست تائید نماید.
تمدید معافیت کفالت
تمدید معافیت کفالت موقت یکساله مشمولان پس از اتمام مهلت آن در صورت تائید نمایندگیهای سیاسی و یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم تغییر در وضعیت مکفول مورد ادعا از لحاظ در قید حیات بودن وعدم تغییر شرایط خانوادگی مشمول توسط اداره کل محل وظیفه عمومی بعمل خواهد آمد.
به کلیه مشمولان متقاضی دریافت معافیت کفالت توصیه می گردد پس از تنظیم وکالتنامه کاری و تعیین وکیل ( یکی از بستگان خود در داخل کشور ) مورد تقاضای خودرا توسط وکیل نزد مقامات اداره نظام وظیفه عمومی دنبال نمایند.
معافیت پزشکی
چنانچه فردی بیمار است باید به محض رسیدن به سن مشمولیت مراتب را از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و با ارائه مدارک معتبر به اطلاع سازمان نظام وظیفه رسانیده و خود شخصـا" در مدیریت نظام وظیفه عمومی تهران بزرگ حاضر و توسط پزشک معتمد و شورای پزشکی معاینه گردد تا در صورت تائید، معافیت پزشکی به وی اعطاء خواهدشد.
مدارک مورد نیاز
1. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
2. تصاویر برابر اصل شده شناسنامه وگذرنامه مشمول
3. برگ یا سند اقامتی
4. آخرین مدرک تحصیلی
5. 6 قطعه عکس
6. مدارک بیماری
معافیتهای تحصیلی
به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی، قانون خدمت وظیفه عمومی، دانشجو به کسی اطلاق می گردد که طبق برنامه و مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تائید وزارتخانه ذیربط بوده وشرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد، به تحصیل اشتغال ورزد. این گروه از مشمولین به محض فراغت ازتحصیل و یا ترک تحصیل و یا اخراج موظفندحداکثر ظرف مدت یکسال خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وظایف اداره دانشجویی و بورسها مراجعه گردد.
تسهیلات لازم جهت ورود و خروج مشمولان
مشمولان ایرانی مقیم در خارج از کشور می توانند برابر مقررات و شرایط ذیل مهر خروج مشمولین به منظور ورود و خروج از کشور دریافت نمایند. به همین منظور کلیه ایرانیان مشمول خدمت وظیفه عمومی که تا تاریخ 29/12/1376 خارج از کشور بوده اند می توانند مادامی که مهر خروج از کشور آنان معتبر است سالی یکبار به ایران سفر نمایند. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشور نسبت به درج مهر خروج مخصوص مشمولین اقدام خواهندنمود.
مشمولینی که با مهر خروج مخصوص مشمولین وارد کشور می شوند موظفند در مدت مقرر (سه ماه ) از کشور خارج شوند در غیر اینصورت خروج از کشور آنان منوط به تعیین وضعیت نظام وظیفه عمومی آنان خواهد بود. صدور هرگونه مجوز پس از مهلت تعیین شده فقط در صورت داشتن عذر موجه موکول به موافقت کمیسیون ویژه ای در وزارت امورخارجه می باشد.
با توجه به مدت زمان لازم جهت هماهنگی و صدور مهر خروج یکبار مشمولین، توصیه میگردد که متقاضیان حداقل سه هفته قبل از سفر به ایران به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و اقدام نمایند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
لازم به یادآوریست که ملاک تردد یکبار در سال، تاریخ ورود مشمول به کشور می باشد. بعنوان مثال : اگر مشمولی در اسفندماه وارد کشور و در اردیبهشت ماه سال بعد از کشور خارج شود. می تواند در همان سال یکبار دیگر به کشور وارد گردد.
خرید خدمت سربازی
مشمولانی که تا تاریخ 8/11/1376 درخارج از کشور اقامت داشته اند، می توانند با پرداخت 50 میلیون ریال در ایران نسبت به خرید ایام خدمت سربازی خود اقدام نمایند. بستگان درجه اول یا وکیل قانونی مشمول می تواند ضمن مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصیه، فرم مربوط به خرید خدمت سربازی را تکمیل نمایند که پس از تائید توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مشمول، موضوع احراز شرایط متقاضی به معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
مدارک لازم جهت خرید خدمت سربازی
1. تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه
2. تصویر برابر اصل کلیه صفحات گذرنامه
3. 4 قطعه عکس 2 در 3 پشت نویسی و مهر شده
4. اخذ گواهی نحوه اقامت مشمول (این گواهی اداره سجلات و احوال شخصیه براساس فرم تائید شده نحوه اقامت مشمول ارائه خواهد شد.
5. وکالتنامه رسمی به یکی از بستگان نزدیک جهت پیگیری امور