بسمه الله الرحمن الرحيم
كليات
مشمول گرامي جهت اطلاع از روشهاي رسيدگي به وضعيت خدمت وظيفه عمومي فصل اول را با دقت مطالعه نمايند.
مشولان گرامي جهت اطلاع از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوبه 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه مصوب هيات وزيران مورخ 9/5/1364 و قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولام خدمت وظيفه عمومي مصوب 15/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مصوب هيات وزيران مورخ 25/2/1375 كه در روزنامه هاي رسمي به چاپ رسيده مي توانند از طريق كتب حقوقي تهيه و مطالعه نمايند.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

مقدمه:
با توجه به اينكه در هر سال جوانان عزيز كشور جهت تعيين وضعيت مشموليت خود به مراكز وظيفه عمومي سراسر كشور مراجعه مي نمايند، معاونت وظيفه عموي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را بر آن داشت تا در ارائه خدمات مطلوب و شايسته به مشمولان گرامي و خانواده محترم آنها تدابيري را انديشيده تا بتوانند ضمن بهبود روش خدمات به جوانان كه از آينده سازان ميهمن اسلامي مي باشند گامهاي مؤثري برداشته شود. بر اين اساس كارشناسان اين معاونت بعد از كارشناسي دقيق از تغيير روش جاري به روش نوين (طرح غيرحضوري) با اهدافي همچون 1ـ سرعت 2ـ دقت 3ـ صحت عمل 4ـ كاهش مراجعات 5ـ صرفه جويي در وقت و هزينه 6ـ كاهش رفت و آمد و رسيدگي به وضع مشمول، اقدام به تهيه و تدوين دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي نموده كه بعد از چاپ انبوه و هماهنگي لازم با ساير سازمانهاي ذيربط در اختيار تمامي مراكز پستي سراسر كشور قرار گرفت. مشمولان عزيز مي توانند دفترچه مذكور را از مراكز پستي تهيه نموده و ضمن مطالعه دقيق نسبت به تكميل برگهاي درخواستي و ارسال آن جهت رسيدگي به مراكز وظيفه عمومي اقدام نمايند.

(الف): ضوابط و شرايط مشموليت

1ـ دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون مي باشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مطروحه در اين قانون نمي توان از خدمت معاف كرد.
2ـ هر فرد مذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن نوزده سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.
3ـ خدمت وظيفه عمومي سي سل است و مراحل آن براي كليه مشمولان به شرح ذيل است:
الف ـ مدت دوره ضرورت دو سال و در صورتيكه مشمولان مازاد بر نياز باشند در صورت تصويب فرمانده معظم كل قوا مي تواند اين مدت را تا هجده ماه تقليل دهد.
ب ـ دوره احتياط هشت سال.
ج ـ دوره ذخيره اول ده سال.
د ـ دوره ذخيره دوم ده سال.
تبصره1ـ تاريخ شروع و پاياني خدمت در مراحل احتياط و ذخيره از تاريخ پايان خدمت ضرورت محاسبه مي گردد و در هر حال تاريخ خاتمه آن سن پنجاه سالگي ***** نخواهد كرد.
تبصره2ـ در مواقع ضرورت و بسيج همگاني ممكن است افراد مشمول اين قانون تا سن شصت سالگي نيز احضار شوند.

(ب): زمان و نحوه اقدامات

زمان اقدام:
1ـ افراد مذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن وارد سن نوزده سالگي مي شوند براي روشن شدن وضع مشموليت خود احضار خواهند شد.
سال احضار= سال تولد + 18 1382 = 1363 + 18
2ـ افرادي كه جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شوند در طي سالي كه به سن نوزده سال تمام مي رسند به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.
سال اعزام = سال تولد + 19 1382 = 1363 + 19
3ـ در تعيين سن مشموليت براي احضار و اعزام روز يا ماه تولد تاثيري نخواهد داشت. و كليه افراد مذكور متولد در يك سال شمسي (از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه) متولد همان سال تلقي شده و از لحاظ مشوليت در يك طبقه قرار خواهند گرفت.
4ـ كليه مشمولان احضار شده مكلفند براي تعيين تكليف و روشن شدن وضع مشموليت در موعد مقرر خود را به مراكزي كه از طرف معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در رسانه هاي گروهي اعلام مي شود معرفي نمايند.

نحوه اقدام:
1ـ مطالعه كامل دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي
2ـ انتخاب نوع تقاضا منطبق با وضعيت مشمول
3ـ تكميل برگ وضعيت و گردآوري مدارك مورد نياز مطابق با تقاضاي مربوطه
4ـ درج دقيق اطلاعات مورد نياز بر روي پاكتهاي پستي
5ـ ارسال به موقع مدارك از طريق مراكز پستي
6ـ حضور بموقع برابر موعد اعلام شده توسط مراكز وظيفه عمومي براي اعزام به خدمت يا رسيدگي به تقاضاي مشمول.

(ج): تاريخ اعزام مشمولان

مشمولان متناسب با مدرك تحصيلي و ماه تولد خود، در يكي از روزهاي سال اعزام، مطابق جدول زير به خدمت اعزام مي شوند.

توضيح:
در صورتي كه در تاريخ اعزام هاي ذكر شده مشمولان عادي و ديپلم و بالاتر مصادف با روز عطيلي باشد مشمولان مذكور بايستي اولين روز پس از تعطيلي مراجعه نمايند.
مشمولان زير ديپلم
روزهاي نوزدهم ماه تولد در سال اعزام
مثال: متولدين خرداد ماه در نوزدهم خرداد ماه سال اعزام به خدمت مي شوند.
مشمولان غايب در نوزدهم اولين اعزام

مشمولان ديپلم
ديپلم خرداد متولد سه ماهه اول هيجدهم آبان ماه سال اعزام
ديپلم خرداد متولد سه ماهه دوم هيجدهم آذر ماه سال اعزام
ديپلم خرداد متولد سه ماهه سوم هيجدهم دي ماه سال اعزام
ديپلم خرداد متولد سه ماهه چهارم هيجدهم بهمن ماه سال اعزام
ديپلم شهريور هيجدهم اسفند ماه سال اعزام
مردودين ديماه نوزدهم تيرماه سال بعد
ديپلم آذرماه يا ديماه هيجدهم مهرماه سال بعد از اخذ ديپلم
مشولان غايب هيجدهم اولين اعزام
توضيح اگر مشمولان در سال اختيار يا قبل از آن موفق به اخذ ديپلم شوند
همانند مشمولان كه در سال اعزام ديپلم گرفته اند موعد اعزام آنان مشخص مي شوند

فوق ديپلم
روزهاي اول ماه زوج
يكم ارديبهشت ماه/ يكم تيرماه/ يكم شهريور ماه/ يكم آبان ماه/ يكم ديماه/ يكم اسفند ماه
ليسانس و فوق ليسانس و دكتري
روزهاي دوم ماه هاي زوج دوم
ارديبهشت ماه/ دوم تيرماه/ دوم شهريور ماه/ دوم آبان ماه/ دوم دي ماه/ دوم اسفند ماه
فوق ديپلم ـ ليسانس،‎فوق ليسانس و دكتري گروه پزشكي
روز سوم ماههاي زوج
سوم ارديبهشت ماه/ سوم تيرماه/ سوم شهريور ماه/ سوم آبان ماه/ سوم دي ماه/ سوم اسفند ماه


تذكرات:
1ـ انجام امور زير در مورد مشمولان خدمت وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از مراكز وظيفه عمومي مي باشد.
الف ـ شركت در آزمايشات رانندگي و دريافت گواهينامه.
ب ـ دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي، صنعتي دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
ج ـ كانديدا شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمنهاي قانوني.
د ـ تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر. از وزارتخانه مربوطه.
ه ـ صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني.
و ـ ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ز ـ دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
ح ـ استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و نيز شركتهاي دولتي.
2ـ مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهي از زمان فراغت از تحصيل حداكثر 6 ماه (از زمان فراغت از تحصيل) فرصت معرفي دارند.
3ـ مشمولان خدماتوظيفه عمومي از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني، به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي شوند.
الف ـ كسانيكه از نظر جسمي و رواني، سالم و قادر به انجام خدمت دوره ضرورت مي باشند.
ب ـ كسانيكه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي يا رواني، به طور موقت، قادر به انجام دوره ضرورت نمي باشند.
ج ـ كسانيكه به علت ضعف مزاج يا عدم رشد و يا بيماري جسمي يا رواني، به طور موقت، قادر به انجام دوره ضرورت نمي باشند.
د ـ مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي يا رواني، به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نمي باشند.
4ـ مشمولاني كه در سال اعزام يا بعد از آن ترك تحصيل، اخراج يا انصراف از تحصيل بدهند حداكثر 4 ماه از تاريخ ترك تحصيل فرصت معرفي دارند.
5ـ مشمولان فارغالتحصيل چنانچه قبل از فرجه تعيين شده خود را معرفي نمايند. دفترچه آماده به خدمت براي اولين اعزام صادر خواهد شد.
مطمئناً مشمولان بايد حداقل 2 ماه قبل از اتمام فرجه قانوني نسبت به تهيه و ارسال مدارك خود اقدام نمايند.
6ـ تاريخ تحويل مدارك مشمولان در مهلت معرفي آنان مؤثر خواهد بود.