مشمولانيكه داراي شرايط ذيل باشند اضافه خدمت غيبت اوليه آنان در شش ماهه آخر خدمت در صورت رضايت يگان خدمتي مورد عفو قرار مي گيرند:
1-وابستگان درجه اول شهدا و مفقودين
2- وابستگان درجه اول آزادگان و جانبازان 20% و بالاتر
3-مشمولان جانباز 5% و بالاتر
4-خدمت در مناطق محروم شرايط سخت حداقل به مدت 6 ماه
5-آسيب ديدگان بلاياي طبيعي يا حوادث قهريه
6-مشمولان كه پدر يا مادر يا همسر يا فرزند آنان تحت پوشش كميته امداد امام خميني يا سازمان بهزيستي مي باشند.
7-مشولاني كه شرايط معافيت كفالت مادر يا خواهر مجرد يا صغار را تحصيل كرده باشند.
8-مشمولان تك فرزند ذكور خانواده كه حداكثر با 6 ماه تاخير به خدمت اعزام شده باشند.
9- مشمولانيكه در آخر خدمت دوره ضرورت سن پدرشان م***** از 60سال شده فاقد برادر سالم باشند.
10-مشمولان متاهل و يا داراي فرزند كه همسرشان مطلقه يا فوت كرده باشند.
11-مشمولان فارغ التحصيل كه پس از شش ماه فرجه و قبل از آخرين موعد اعزام خودشان را معرفي كرده اند.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]