+ ارسال موضوع جدید
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: دعاهای فاطمه زهرا علیهاالسلام

 1. #1
  کاربر سایت

  http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

  [ ]
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  گرگان-iproje.ir
  سن
  35
  نوشته ها
  2,766
  تشکر
  1,169
  تشکر شده 2,696 بار در 1,353 پست

  پیش فرض دعاهای فاطمه زهرا علیهاالسلام

  دعای روز سوم هر ماه
  حضرت زهرا علیهاالسلام در روز سوم هر ماه، خدای متعالی را این چنین ستایشمی کرد: «پاک و منزه است کسی که با نیرو و قدرت، جهان را منّور ساخت. پاک و منزهاست کسی که در آسمان های هفتگانه مستور شده است و از این رو چشمی او را نمی بیند.پاک و منزه است کسی که بندگان را با مرگ ذلیل ساخت و با زندگی جاویدان، خود را عزیزو گرامی نمود. پاک و منزه است کسی که جاودان است و هر چیز جز او فانی می گردد. پاکو منزه است کسی که ثنا و ستایش را ویژه خود قرار داده واز آن خشنود شده است. پاک ومنزه است خداوند زنده دانا، پاک و منزه است خداوند بردبار و بزرگوار. پاک و منزهاست خداوند قدرتمند و مقدس، پاک و منزه است خداوند برتر والا. پاک و منزه استخداوند و حمد و ستایش مخصوص اوست».
  برای اخلاق نیکو
  حضرت زهرا علیهاالسلام با خواندن دعای زیر، در به دست آوردن اخلاق نیکو و کارهایپسندیده کوشا بود: «پروردگارا! به حق آنکه غیب ها را می دانی و بر تمامی موجوداتتوانایی، مرا زنده بدار تا آن هنگام که می دانی زندگی برایم نیکوست، و بمیران تا آنزمان که خیر و نیکی ام را در مرگم می دانی. خداوندا! اخلاص و ترس از خودت را درهنگام خشنودی و غضب و میانه روی را در زمان بی نیازی و فقر از تو خواستارم. از تونعمتی را می خواهم که پایانی ندارد.
  بارالها! خشنودی به قضا و حکم تو را می خواهم و زندگی نیکو بعد از مرگ را از تودرخواست می کنم. نیز شوق ملاقات تو را، بدون آنکه پریشان حالی و رنجی در آن باشدخواستارم. پروردگارا! ما را به زینت ایمان مزیّن فرما و هدایتگرانی قرار ده کهمشمول هدایت تو قرار گرفته باشیم».
  خیر جامع دنیا و آخرت
  حضرت زهرا علیهاالسلام درخواست های جامع خود را برای دنیا و آخرت چنین بیانمی فرمود: «پروردگارا! تا آن گاه که مرا زنده می داری، به آنچه داده ای قانعم گردانو عیوبم را بپوشان و مرا سلامت دار، و آن زمان که مرا می میرانی، مرا بیامرز ومشمول رحمت خود قرار ده. بارالها! مرا بر آنچه برایم مقّدر ساخته ای به رنج نیندازو آنچه را برایم مقدّر کرده ای آسان گردان. پروردگارا! پدر و مادر و هر که بر منحقی دارد به بهترین وجه پاداش ده. خداوندا! مرا تنها در آنچه برای آن خلقم کرده ایمشغول دار. ای مهربان ترین».
  حاجات مهم
  حضرت زهرا علیهاالسلام برای برآورده شدن نیازها و کارهای مهم خود، این دعا رامی خواند: «ای آنکه بر حاجت های نیازمندان قادری! ای آنکه اسرار می دانی! ای برطرفکننده مشکلِ آنان که دچار مشکل شده اند! ای گشاینده غم آنان که دچار غم و اندوهند!ای لطف کننده به پیرمرد و ای روزی دهنده طفل کوچک! ای آنکه نیازی به تفسیر ندارد!بر محمد و خاندانش درود فرست». امام زین العابدین علیه السلام درباره این دعامی گوید: پدرم در روز عاشورا به من فرمود:«فرزندم! دعایی را به تو یاد می دهم کهرسول خدا صلی الله علیه و آله آن را از جبرئیل آموخته و به فاطمه علیهاالسلام یادداده بود. این دعا را در وقت حاجت بخوان و نیازهای خود را در پایان آن بیانکن».
  دعای حضرت در تعقیب نماز ظهر
  rپاک و منزه است او که دارای عزّت والاست و مقامش بلند است. پاک و منزه استآنکه دارنده جلال و بزرگی است. پاک و منزه است همو که حکومت مطلق و جاوید برایاوست. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به سبب نعمت هایش، به شناخت او و عمل برایاو و توجه به سوی او و اطاعت اوامر او موفق گردیدم. او را سپاس می گزارم که مرامنکر آیات کتابش و متحیر در برابر کارش قرار نداد. او را ستایش می کنم که مرا بهدین راستین هدایت نمود و مرا چنان کرد که چیزی جز او را نپرستم. خدایا! گفتار توبهکنندگان و عمل آنان، رستگاری مجاهدان و ثواب ایشان، یقین مؤمنان و توکّل آنان، وراحتی به هنگام مرگ و در امان بودن به هنگام حسابرسی را از تو خواستارم!
  rخدایا! از تو می خواهم مرگ را بهترین غایبی که در انتظار او هستم و بهترینچیزی که به آن روبه رو می گردم قرار دهی. هنگام مرگ و زمانی که مرا در خود فرومی برد و آن گاه که آخرین نفس ها در سینه ام می تپد و هنگامی که جان بر لبانممی رسد و در آن حال که از دنیا می روم و در آن ساعتی که هیچ اختیاری از خود ندارم وهیچ نفع و ضرر و هیچ سختی و آسایشی را نمی توانم برای خود فراهم سازم، در آن هنگام،نسیمی از رحمت خود و بهره ای از خشنودی و رضای خود به من عطا فرمایی، و پیش از آنکهجانم را بگیری و روحم را قبض نمایی و فرشته مرگ را بر من مسلط سازی، مژده ای ازکرامت خود به من ارزانی کنی؛ بشارتی که فقط تو بر آن توانایی. بشارتی که قلبم رامطئمن کند و جانم را خشنود سازد و دیدگانم را نورانی کند و چهره ام را مسرور سازد ورنگ رخسارم را درخشندگی و جانم را آرامش بخشد. مژده ای که تمام اعضای بدنم را آسودهکند.
  rای آنکه درهای اجابت را به روی دعا کنندگان باز گذاشته ای و موانع اجابت رابرای امیدواران بر طرف ساخته ای، ای پوشاننده کارهای زشت و ای مداوا کننده قلب هایمجروح و شکسته،... ای نهایت آرزوی من درمانده و مضطر و فقیر! مرا ببخشای و از مندرگذر و جانم را از عواقب خطاها پاک گردان و آمادگی نیکو را برای مرگ به من ارزانیدار. ای بخشنده ترین بخشندگان و ای منتهای آرزوی حاجتمندان! تو مولای من هستی. حالکه درهای دعا و نیایش را بر من گشودی، پس درهای قبول و اجابت را به روی من مبند. بهرحمت بی کرانت، مرا از آتش دوزخ نجات ده و در غرفه های بهشت ساکن گردان. مراسعادتمند و رستگار گردان و در زندگی سلامت عطا فرما. ای آنکه فضیلت و کمال و عزت وجلالت و بزرگی از آن توست، «یا ارحم الراحمین».
  تعقیبات نماز عصر
  rپاک و منزه است او که بر آنچه در قلب می گذرد آگاهی دارد. پاک و منزه است اوکه شماره گناهان را می داند. پاک و منزه است همو که هیچ امری در آسمان و زمین بر اوپوشیده نیست. سپاس پروردگاری را سزاست که مرا آن گونه قرار نداد که به نعمت هایشکفر بورزم و فضل او را انکار کنم.... سپاس خداوندی را سزاست که حجت و برهانش برتمامی انسان ها، همه فرمانبرداران و گناهکاران گسترده است. اگر شخص را مورد رحمتخود قرار دهد، از جود و بخشش اوست و اگر مجازات کند، در مقابل اعمالی است که خود آنشخص انجام داده است و او بر بندگانش ستم روا نمی دارد. سپاس شایسته خداوندی است کهمقامش والا و برهانش روشن است. سپاس از آن خدایی است که از هر مخلوقی که او راحقیقتا پروردگار و برخوردار از یگانگی شناخت، مستور مانده است و کسی نتوانسته حقیقتوجود او را درک کند.
  rخدایا! جایگاه مرا می بینی و کلام مرا می شنوی و بر کارهایم اشراف داری و برآنچه در درون من می گذرد آگاهی، و هیچ یک از کارهایم از تو مخفی نیست. پس می دانیکه نیازمند تو هستم و حاجت هایم را از تو می خواهم.... و من جز تو آمرزنده اینمی یابم.... پروردگارا! هر چه را از سختی آن نگران هستم، آسان فرما و رنج آنچه رامرا به هراس افکنده، برطرف ساز.
  rخدایا! خودبینی، ریا، تکبر، تجاوز از حق، حسد، ضعف، شک، سستی، ضرر، بیماری،مکر، نیرنگ، بلاها و فساد را از چشم و گوش و تمام اندامم دور ساز و مرا به آنچهدوست می داری و تو را خشنود می سازد راهنمایی کن، ای مهربان ترین.
  rپروردگارا! مصیبت و گرفتاری مرا در دینم قرار مده و دنیای فانی را مهم ترینهدف و نهایت علمم نخواه. خدایا! دینم را که مهم ترین چیزم است و دنیایم را که راهبه دست آوردن معاشم است و آخرتم را که سرانجامم به سوی آن است، اصلاح و نیکو گردانو زندگی ام را، راهی به سوی به دست آوردن هر خیر و برکت و مرگم را، راه رهایی از هرشر و بدی قرار ده.... بارالها! چشمانم را به رحمت تو دوخته ام و دستانم را به سویجود و کرم تو دراز کرده ام. پس مرا محروم مکن آن گاه که از تو درخواست می کنم، ومرا عذاب منما آن هنگام که از تو طلب بخشایش دارم.
  تعقیب نماز مغرب
  rحمد و سپاس خداوندی را سزاست که ستایشگران از عهده ستایش او، شمارشگران ازعهده شمارش نعمت های او، و تلاش کنندگان از عهده ادای حق او برنمی آیند، و جز اومعبودی نیست. او اول و آخر است. او ظاهر و باطن است. او زنده می کند و می میراند.او برتر از همه و صاحب فضل است و بقای او ابدی است. حمد مخصوص خداوندی است کهعالمان، عمق علم او را درک نکرده اند، جاهلان، حلم او را اندک نشمارند و ستایشگران،به مدح او دست نمی یابند و توصیف کنندگان، در توصیف او عاجز و مخلوقات از دست یافتنبه کمالات او ناتوان هستند.... سپاس خداوندی را سزاست که از رازهای نهانی آگاه استو بر آنچه بر دل ها خطور می کند داناست و راه فراری از قدرت او وجود ندارد.
  rپروردگارا! در حالی که به اجابتِ خواسته ام از طرف تو اطمینان دارم، حاجتم رااز تو می خواهم و در حالی که می دانم سخنم را می شنوی، تو را می خوانم. پس دعایم رابشنو و امیدم را قطع مکن و مدح و ثنایم را رد منما و دعایم را بدون اجابت مگذار. بهتحقیق من نیازمند رضای تو و محتاج بخشش تو هستم. حاجت هایم را از تو می خواهم و ازرحمتت مأیوس نمی شوم و از غضب تو در هراسم.... خدایا! مرا مسلمان بمیران و بهصالحان ملحق فرما. پرودگارا! مرا از فضل و رحمت خود محروم مکن.
  تعقیب نماز عشاء
  حمد مخصوص پروردگاری است که هر که او را یاد کند، فراموشش نمی کند و هر که او رابخواند، ناامیدش نمی سازد و هر که بر او توکل کند، او را کفایت می نماید....حمد ازآن خداوندی است که بالا برنده درجات، نازل کننده آیات، گستراننده برکت ها، پوشانندهعیب ها، قبول کننده نیکی ها، بخشاینده لغزش ها، برطرف کننده رنج ها، فرو فرستندهبرکات، اجابت کننده دعاها، زنده کننده مردگان و معبود همه ساکنان زمین وآسمان هاست.... خداوندا! از تو می خواهم به من یقین، هدایت، نور، علم و فهمی عنایتکنی تا به وسیله آنها احکام کتابت را برپا دارم، حلالت را روا و حرامت را ناروادانم، واجباتت را انجام دهم و سنت پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله را اقامهکنم.
  دعا برای دوستان
  حضرت زهرا علیهاالسلام در دعایی برای شیعیان این گونه می فرماید: «به نام خدایبخشاینده بخشایشگر. حمد به خدایی اختصاص دارد که حزن و اندوه را از ما زدود. بهدرستی که پروردگار ما بسیار غفور و شکرگزار است؛ کسی که از فضل و کرم خود دربهشتمان ساکن گردانید تا در آن رنجی به ما نرسد. پروردگارا! تو آرزوی من و بالاتراز آرزوی من هستی. از تو می خواهم دوستدارانم و دوستداران فرزندانم را در آتش عذابنکنی.»
  ویرایش توسط *FARMANDEH* : 04-09-2012 در ساعت 19:17

 2. 2 کاربر مقابل از این پست moji5 تشکر کرده اند.


+ ارسال موضوع جدید

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •