تمام اشخاصی که روی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کار میکنند ملزم هستند که از تجهیزات ایمنی مختلفی استفاده کنند، این تجهیزات شامل: کفش، دستکش و کمبرند ایمنی هستند اما برای کار روی این دستگاه ملزومت دیگری هم در نظر گرفته شده است که در این نوشته آنها را بررسی میکنیم.
Fall arrest
تمامی کاربرانی که از کلایمر استفاده میکنند باید از این وسلیه استفاده کنند، این سیستم شامل یک طناب است که از روی بام تا پایین کشیده میشود و از طرفی به بام وصل است و از سمت دیگر به کاربر متصل میشود و ایمنی جداگانه از این دستگاه را دارد، به این صورت که اگر کلایمر در حال سقوط باشد این سیستم اجازه نخواهد داد که کاربر به همراه دستگاه به پایین سقوط کند.
این سیستم اسن قابلیت را دارد که یتواند وزن افراد تا 400 کیلو را تحمل کنند و نخواهد گذاشت کاربران از ارتفاع سقوط نماییند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]