گوسفند بومی ساحل خلیج فارس
اولین نژاد گوسفند رو به انقراض گوسفندان حاسیه خلیج فارس هستند، به این دلیل که این نژاد تحمل زندگی در گرمای زیاد را دارد و همچنین بسیار آرام و خونسرد است، رشد خیلی خوبی دارد، و یکی از[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] محسوب میشود. اما با این وجود به این دلیل که این نژاد پشم و گوشت خیلی خوبی دارد میزان ذبحشان هم خیلی بیشتر از سایر نژاد های آن منطقه است.
این نژاد ها هم در هوای گرم و در دمای هوای سرد میتوانند خود را وقف داده و زندگی کنند، این نژاد بهترین نژاد گوسفند در مناطق ساحلی خلیج فارس است که گوشت، شیر و پشم خیلی خوبی دارد.

گوسفند سانتا کروس
این گوسفندان در سواحل جزایر کالیفرنیا پرورش داده میشود، این نژاد ویژگی های بسیار استثنایی ای دارند و میتوانند در شرایط زندگی نمایند، از آنحایی که این گوسفندان پشم خیلی خوبی دارند که خاصیت ارتجاعی دارد و نمونه ان در میان هیچ یک از نژاد های گوسفندان یافت نمیشود، رو به انقراض قرار دارد، برای همین بسیار ضروری است که این نژاد را دوباره احیا کرد و در نقاط دیگر جهان پرورش داد.