به دلیل ذبح بیش از حد گوسفندان برخی از نژاد های گوسفندان در خطر انقراض قرار گرفته اند، که صاحبان مختلف درصدد این هستند که نژادهای گوسفندان را از خطر انقراض نجات دهند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
گوسفند بومی ساحل خلیج فارس
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
اولین نژاد گوسفند رو به انقراض گوسفندان حاسیه خلیج فارس هستند، به این دلیل که این نژاد تحمل زندگی در گرمای زیاد را دارد و همچنین بسیار آرام و خونسرد است، رشد خیلی خوبی دارد، اما با این وجود به این دلیل که این نژاد پشم و گوشت خیلی خوبی دارد میزان ذبحشان هم خیلی بیشتر از سایر نژاد های آن منطقه است.
این نژاد ها هم در هوای گرم و در دمای هوای سرد میتوانند خود را وقف داده و زندگی کنند، این نژاد بهترین نژاد گوسفند در مناطق ساحلی خلیج فارس است که گوشت، شیر و پشم خیلی خوبی دارد.