چگونه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]می تاند به ما کمک کند؟ مشاوره خانواده در حقیقت گونه ای متفاوت از روان درمانی می باشد. که در تلاش است استرس ها و معضلات خانوادگی را به حدا اقل بر ساند. البته به گونه ای دیگر می توانیم بیان کنیم که مشاوره خانواده شخصی است که در صدد بهبود وضعیت بحرانی خانواده می باشد.جلسات [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به صورت فردی و گروهی امکان پذیر است.در بعضی از مواقع ضرورت دارد تا به صورت فردی این مشاوره انجام پذیرد. تصوری از مشاوره خانواده را برای شما روشن نمودیم.چرا در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به صورت گروهی اید انجام شود و باید در نظر داشته باشیم که مشاوره خانواده در بسیاری از مواقع باعث شده که جلوگیری شود از ایجاد یک اسیب و مشکل بزرگتر.
مشاوره خانواده تلفنی
شخصی
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است که نقش [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و همچنین حمایت گر از افراد خانواده تحت بحران را در دست دارد. هدف اصلی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بهبود روابط بین افراد یک خانواده و همچنین حفظ روابط خانوادگی سالم و پر نشاط است.

نقش مشاوره خانواده در حقیقت پیشگیری از اختلافات درون خانواده است تا درمان.اما اگر از مرحله پیشگیری خانواده ای گذر نمود آنگاه از مرحله درمان برای آن خانواده استفاده می شود.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خوب است که بتواند خانواده را در مقابل با عوامل تخریب کننده خانواده در امان نگه دارد. برای مثال می توان بحران های پزشکی،اعتیاد،ورشکستگی،و… و نکته بسیار مهم در خصوص با مشاوره خانواده راز دار بودن وی می باشد.
چه زمانی باید از
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] استفاده کنیم:
هنگامی که دچار اختلال در روابط خود با خانواده می شودزمانی که ضربه روحی روانی یا مالی به افراد در خانواده وارد می شود.
فوت یکی از اعضای خانواده از دست دادن همسر به صورت طلاق دعوا و افزایش روابط خشونت آمیز اختلاف بین والدین خانواده ها.

مشاوره خانواده آنلاین
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بر طبق یک وب سایت که جی هالی پیشگام استراتژیک در زمینه درمان استراتژی است، "استراتژیک درمان هر گونه درمان است که در آن درمانگر شروع می کند که در طول درمان چه اتفاقی می افتد و روش خاصی را برای هر مشکل طراحی می کند."درمانگر استراتژیک به طور فعال و متعهد به مشتریان کمک می کندتا زندگی خود را در اطراف خود، به طور استراتژیک برنامه ریزی کنند، مانند:اجرا و اندازه گیری نتایج "برنده شدن در بازی
مشاوره خانواده آنلاین
1.سبک مشاوره خانواده به صورت سیستماتیک:در این روش
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بیشتر بر روی رفتار های اعضای خانواده مطالعه می کند.و نکته قابل توجه در این روش این می باشد که شخص مشاور حق دخالت در ارتباطات خانوادگی را ندارد. در روش سیستماتیک هیچکدام از اعضا خانواده در تصمیم های هم دخالت نمی کنند.و فرد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در صدد روابط بهتر بین افراد و اعضا خانواده می باشد. 2.سبک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در خانواده به روش استراتژیک:درمان استراتژیک چیست؟شاید بهترین توضیح برای درمان استراتژیک این است که آنچه را که نیست، توصیف کنید: درمان استراتژیک، فردی است که روی یک نیمکت قرار می دهد و توضیح می دهد که چه نوع آشفتگی درونی یا افکار او یا تجربه می کند، چه تجربیات دوران کودکی، به احساس خود، و یا چگونه یک مسئله روانشناختی خاص می تواند از تجربیات گذشته داشته باشد.درمانگران استراتژیک مشکالت را حل میکنند و راه حل ها را پیدا می کنند. آنها داوران و مربیان هستند، نه تماشاگران انعطاف پذیری عمل پیش از آنها را مشاهده می کنند. آنها به جایی یا چگونگی شروع این مسئله نگرانی ندارند، فقط چگونگی برخورد با