مهریه چیست؟

مهریه یا صداق به مالی گفته می شود که طبق قانون و شرح در زمان عقد نکاح، زوج (مرد) به زوجه (زن) پرداخت می کند و یا موظف به پرداخت آن خواهد بود. برای مهریه محدودیتی وجود ندارد ممکن است وجه رایج باشد و یا هر چیزی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، مثل سکه، خانه، وسیله نقلیه، سفر حج و... . مهریه باید در عالم واقعیت وجود داشته باشد، مثلا مالی که در آینده به دست می آید یا نصف خانه ای که در آینده خریداری می شود، قابلیت ثبت در دفاتر ثبت به عنوان مهریه را نخواهد داشت.مهریه شرط اصلی برای ازدواج نیست یعنی اگر در زمان عقد نکاح مهریه تعیین نشود، و یا حتی اگر مهریه به دلیل غیر مشروع بودن و غیر قانونی بودن میزان مهریه تعیین شده باطل شود، عقد صحیح است و باطل نمی شود. امکان تعیین مهریه با توافق طرفین بعد از انجام عقد نیز وجود دارد.

آیا خودرو جزء مستثنیات دین است؟

قانون به صراحت در مورد این که آیا [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به عنوان وسیله نقلیه مورد نیاز، جزء مستثنیات دین است یا خیر حکمی نداده است. تاکسی به دلیل این که جزء وسایل کسب درآمد برای امرار معاش محسوب می شود جزء مستثنیات دین محسوب می شود و غیر قابل توقیف است. در مورد خودرو شخصی امکان توقیف خودرو وجود دارد .

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

در صورتی که خودرو برایه مهریه توقیف شود، زوج و یا وکیل قانونی او تقاضای رفع توقیف داده و باید در دادگاه اثبات کنند که خودرو شامل بند 5 مستثنیات دین بوده و وسیله امرار و معاش برای زوج است. چنان چه خودرو به تشخیص دادگاه برای زندگی فرد ضروری باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف خودرو برای مهریه می دهد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که خودرو برای فرد ضروری نیست و یا خودرو ارزان تری نیاز وی را رفع می کند حکم مطابق آن صادر می شود. در صورتی که از سوی دادگاه حکم رفع توقیف خودرو صادر نشود امکان شکایت در مرجع تجدید نظر برای فرد محفوظ است.