برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] چه مدارکی لازم است؟
سه نسخه ازاظهارنامه ی اختراع
اظهارنامه ی اختراع از اوراق بهاداری است که باید از واحد فروش اوراق بهادار که در اداره ی کل ثبت شرکت ها قرار دارد تهیه شود و سپس به زبان فارسی و بدون هیچگونه خط خوردگی لاک گرفتگی پاره گی تنظیم گردد.لازم به ذکر است که درتهیه و تنظیم و ارائه ی اظهارنامه ی اختراع باید موارد زیر را رعایت کنید:
باید اطاعات مربوط به متقاضی از جمله نام وی ،اطلاعات صاحب اختراع و نماینده ی او و همچنین عنوان اختراع در اظهارنامه ی اختراع درج شود.
هنگامی که فرد متقاضی شخص مخترع نباشد ، باید مدارک لازم که نشان دهنده ی سمت قانونی اوست همراه با اظهارنامه ارائه شود.
ادعای ذکر شده در اظهارنامه باید واضح و مختصر و مفید باشد همچنین با توصیف همراه باشد بصورتی که قابل فهم برای اشخاصی که مهارت عادی در مورد موضوع مربوطه دارند باشد و یک روش اجرایی از اختراع در آن ذکر شده باشد.
3 نسخه از توصیف اختراع
طبق ماده ی 10 از آیین نامه ی اجرایی مربوط به ثبت اختراعات توصیف کردن اختراع با بصورت صریح و در نهایت با جزیئات کامل و دارای نکات زیرباشد.
عنوان اختراع همانگونه که در اظهارنامه ذکر شده ، باشد.
زمینه ی فنی که اختراع در آن حیطه قرار دارد ذکر شود.
مشکلات فنی اختراع و اهداف آن آورده شود.
از وضعیت دانش قبل از اختراع و پیشرفت های مربوط به اختراع ادعایی که تا کنون رخ داده توضیحاتی ارائه شود.
راه حل مناسب برای حل مشکل فنی ارائه شود و سپس راه حل بطور دقیق شرح داده شود.
اشکالات نقشه ها و نمودار های مربوط توضیح داده شوند.
مزایایی که اختراع به همراه دارد بطور دقیق و کاملا واضح ارائه شود.