قیمت تجهیزات الکترونیکی خودرو در چند ماه اخیر سر به فلک کشیده در این میان فیوزها قطعات فداکاری هستند که از دستگاه های گران قیمت الکتریکی در برابر اثرات مخرب جریان محافظت می کنند. وظیفه تنظیم برق ورودی به دستگاه مورد نظر در خودرو داشته و در صورت ایجاد بار اضافی یا شوک الکتریکی، جریان برق را قطع می کند و باعث می شود دستگاه مصرف کننده آسیب نبیند. فیوزها دو پایه توسط یک سیم با جنس و ضخامت و مقاومت مشخصی است که میزان مشخصی جریان الکتریکی از خود عبور می دهد. وقتی جریان بیش از حد شود فیوز که اتصالی فلزی دارد آب می شود و مانع از انتقال این جریان به مصرف کننده می شود. عنصر اصلی سازنده فیوز نواری غیر فلزی است که درون محفظه غیر رسانا قرار دارد. نوسانات جریان برق می تواند آسیب هایی بسیاری بر تجهیزات الکتریکی وارد کند اما وجود فیوز سبب می شود تا این نوسانات با عبور از پلی به نام فیوز کنترل شود.


برای مشاهده در سايز بزرگتر [اينجا] كليک كنيد