[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ساختمان
لوله کشی گاز ساختمان همانند دیگر مواردی است که تا کنون برای شما عزیزان شرح دادیم. لوله کشی گاز ساختمان, بسته به ساختمانی که مدنظر دارید, می‌تواند به شکل لوله کشی گاز خانگی یا لوله کشی گاز توکار صورت بپذیرد.


تمام استاندارهای اجرایی در لوله کشی گاز ساختمان, متناسب با ساختمانی که مدنظر نظر دارید مشخص می‌شود؛ و به تبع لوله کشی گاز ساختمان در ساختمان‌های متفاوتی, به صورتی متفاوت اجرا می‌شود.


کانال کشی در لوله کشی توکار چگونه است؟


کانال باید به هواکش مناسب در نقاط مختلف مجهز باشد تا در صورتی که گاز نشت پیدا کرد، گاز در کانال تجمع پیدا نکند. لوله های گاز توکار که به وسیله مصالح ساختمانی روی آنها پوشانده می شود باید حداقل 10 سانتی متر از کابل برق و لوله های آب گرم و سرد فاصله داشته باشند.
کنتور گاز باید در نزدیک‌ترین نقطه به در ورودی ساختمان و در ملک مشترک نصب شود. همچنین باید توجه شود که کنتورها (در صورت وجود چندین کنتور) در محلی نصب شوند که جریان هوا به صورت آزاد در گردش هست. در صورت مقدور نبودن چنین موردی, می‌توان کنتور را در پاگرد پله‌ها قرار داد.


یکی از مهم‌ترین نکات در نصب کنتور, نزدیک نبودن سیم برق به کنتور است. فاصله استاندارد مشخص شده, حداقل 10 سانتی‌متر است. همچنین توجه بدارید که کنتور برق با کنتور گاز حداقل باید 50 سانتی‌متر فاصله بدارد.