[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اول با شستن دیوار شروع کنید. جهت برطرف کردن برآمدگی ها و رفع ناهمواری های روی دیوار میتوانید از کاردک استفاده کنید. همچنین اگر قسمتی از رنگ دیوار در حال کنده شدن است آن را نیز برطرف کنید.