برای اکثر ما پیش آمده است موقع چک کردن روغن موتور تغییر رنگ آن به سیاه برای ما موجب نگرانی شود که آیا اشکالی در سیستم خودرو وجود دارد یا خیر. اما برخلاف نظر عامه ی مردم روغن موتور رنگ سیاه نشان دهنده ی این است که موتور به خوبی کار می کند در واقع روغن موتور دوده ناشی از احتراق موتور را جذب می کند و سیاه می شود. اگر روغن موتور خودرو تغییر رنگ نداد باید سریعا روغن موتور را عوض نمود زیرا دوده حاصل از احتراق بر روی قطعات متحرک موتور رسوب می کند و باعث روغن سوزی،ساییدگی قطعات و لطمه به موتور می شود.