[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


مجله شنیداری نیمسال دوم ۹۷ در آموزشگاه موسیقی سازنو که ۱۰اسفند برگزار گردید.

مدرس: خانم سرور رضازاده

تلفن های تماس: ۰۲۶۳۲۵۰۲۰۳۲-۰۲۶۳۲۵۵۷۵۵۸

بهترین اساتید در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]