[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


  • خطوط لوله، در هر گروه لوله، باید با هم موازی و به هم نزدیک باشند. فاصله لوله ها از هم و از سطوح ساختمان باید طوری باشد که اجرای کامل عایقکاری، دسترسی به شیرها ، تعمیر، تعویض و تنظیم آن ها و همچنین بازرسی و رفع عیب لوله ها به آسانی میسر باشد.
  • خطوط لوله نباید از پنجره ها، درها و دیگر بازشوهای ساختمان عبور کند. اگر عبور لوله از مقابل این بازشوها، مانع باز و بسته کردن پنجره ها و درها و یا مانع رفت و آمد شود، باید از این کار خودداری کرد.
  • پیمانکار باید نقشه ها و مشخصات فنی، نقشه های جزئیات واطلاعات مربوط به محل نصب و چگونگی اتصال لوله به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب سرد و آب گرم مصرفی را کنترل کند، و چگونگی اتصال لوله ها به این لوازم بهداشتی را در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تأیید به دستگاه نظارت بفرستد.
  • پیمانکار باید پیش از اجرای کار، محل و اندازه سوراخ های لازم برای عبور لوله ها را در کف، سقف و دیوار درنقشه های کارگاهی، مشخص نماید و برای تأیید به دستگاه نظارت بفرستد.
  • پیش از بازرسی، آزمایش و تأیید خطوط لوله کشی باید از رنگ کردن، عایق کردن، پوشاندن و یا دفن کردن آن خودداری شود.
  • به هنگام وقفه ای که درکار نصب پیش می آید، چه در پایان هر روز کار و چه در آغاز هر تعطیلی موقت کارگاه، دهانه های باز لوله ها باید با درپوش موقت بسته شود.
  • درپوش موقت ممکن است فولادی یا مسی باشد. استفاده از درپوش های چوبی، کاغذی یا پارچه ای و مواد مشابه به عنوان درپوش موقت مجاز نیست.
  • پیمانکار در برابر هر آسیبی که بر اثر ورود مواد خارجی، ناشی از کاربرد درپوش های غیر قابل قبول به داخل لوله ها، به تأسیسات بهداشتی یا ساختمان وارد شود مسئول است.