نحوه انجام عمل[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...](مکش چربی)
عمل مکش چربی ( لیپوساکشن ) برای کاندیداهای مناسب و در صورتی که جراحان واجد شرایط آن را انجام دهند روشی بی خطر و بسیار رضایت‌بخش است. هر تکنیک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]( لیپوساکشن ) در وهله اول مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت جسمانی شما، از جمله رنگ پوست و فرم قسمت هایی است که می خواهید اصلاح کنید. شکل اندام هر فرد با دیگری متفاوت است. بنابراین با هر مورد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید بصورت فردی رو به رو شد.

پیش از جراحی، جراحتان با کشیدن خط یا علامت گذاری، نواحی ای را که باید عمل شود مشخص میکنند ( در حین عمل، نحوه خوابیدن شما، تورم و مایعاتی که در تکنیک های تورمی به کار می رود سبب می شوند که نیمرخ این نواحی تغییر کند).

اگر جراحتان از تکنیک های تورمی به کار برد نواحی ای که باید مکش در آنها انجام شود ابتدا پر از مایع می‌کنند. این مایع سبب بی حس شدن ناحیه، انقباض شریانها، و متورم شدن سلولهای چربی میشود. وقتی که ناحیه کش امد، کانولی به اندازه مناسب را از برش های کوچکی که در محل های دقیق زده شده است داخل می کنند. وقتی کانول به زیر سطح پوست رفت و وارد ناحیه ذخیره چربی موضعی شد، حرکت کنترل شده به جلو و عقب چربیهای زیر پوست را آزاد می‌کند و میمکد تا به آن ناحیه شکل جدیدی داده شود.
برای کسب اطلاعات کامل تر به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مراجعه نمایید
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]