انواع روش های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ( [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] )

در این وب سایت فقط روش های فرم دهی پیکر تراشی شناخته شده ای که در دوران رزیدنتی فلوشیپ و دوره های تکمیلی آموزش پزشکی آموخته می شود مورد بحث قرار می گیرد.

  • [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]یا مکش چربی : برای خارج کردن چربی با استفاده از تکنیک تورمی یا با کمک اولتراسوند
  • درمان بافت اضافی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  • [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] برای بهبود شکل شکم و تغییر وضعیت عضلات شکم یا ترمیم آنها
  • کشیدن پوست بدن، برای کاهش پوست بافت ها و چربی اضافی بدن و بستن با بافت های باقیمانده
  • [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] برای تغییر شکل بازو های آویزان و شل
  • برجسته‌سازی که در آن با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]یا چربی انحنا، خطوط و اندازه کفلها، ساق و ران ها را افزایش می یابد.
  • ترکیبی از روش های بالا برای اصلاح ظاهر بدن، به ویژه پس از کاهش شدید وزن

برای کسب اطلاعات کامل تر به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مراجعه نمایید
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]