[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

یکی از شایع‌ترین دلایل مشکلات تنفسی که به ساختار [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]مربوط می‌شود انحراف تیغه میانی بینی است. این تیغه تکیه گاه اصلی دو طرف بینی است. تیغه ای انحراف دارد که قوز داشته باشد، در رفته باشد، و یا جابجا شده باشد. این مسئله ممکن است مانع عبور هوا از یک یا دو مجرای بینی شود رفع این مشکل مستلزم برداشتن بخشی از تیغه و جابجا کردن آن است. اگر ساختار تیغه دچار نقص جدی باشد، شاید پیوند زدن غضروف یا استخوان از نقاط دیگر بدن ضرورت پیدا کند.
استخوان یا غضروفی که از پشت گوش یا دنده گرفته می شود گاه برای بازسازی تیغه و رفع نقص های جدی دیگر بینی به کار می‌رود. گاه ممکن است در عمل بازسازی بینی از پیوند و زبانه بافت نرم استفاده شود، که این بستگی به علت و میزان نقص دارد. در موارد بسیار، ممکن است ترمیم نقص های جدی به چندین عمل نیاز داشته باشد.
برای کسب اطلاعات کامل تر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مراجعه نمایید
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]