[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...][برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]مدرس کُر در آموزشگاه موسیقی ساز نو


کلاس‌های آقای محمد هادی مجیدی پنجشنبه‌ها در آموزشگاه موسیقی سازنو برگزار می‌شود و با هدف یادگیری اصول پایه‌ی موسیقی (شامل تئوری موسیقی، سلفژ، درک عمومی موسیقی، پرورش مقدماتی شنوایی موسیقیایی، ساز شناسی مقدماتی و اصول پایه اجرای موسیقی، کر ) به طوری که دانش عمومی موسیقی هنرجو به سطح قابل قبولی برای شروع نوازندگی و یا خوانندگی برسد، آموزش داده می‌شود.کلاس‌های ایشان بصورت جلسات هفتگی نیمه گروهی (نهایتا ۵ نفر در هر کلاس) در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] صورت می‌گیرد و زمان حداقل یک و نیم ساعت برای هر جلسه به مدت حدودا ۳ ماه (بسته به سطح عمومی کلاس و میانگین سن هنرجویان هر گروه) است.
آقای محمد هادی مجیدی با استفاده از منابع درسی:
کتاب “پایه های علمی موسیقی هنرینوشته دکتر محمد سعید شریفیان به عنوان منبع اصلی برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و ارائه جزوات از کتب دیگر و منابع صوتی و تصویری به عنوان منابع مکمل تدریس می‌کنند بعلاوه کتاب “آموزش ریتم های کاربردی” از فرنان فونتن به عنوان منبع اصلی تمرینات ریتم‌خوانی و پارلاتی و ارائه‌ی جزوه از کتب دیگر و منابع چند رسانه‌ای به عنوان منبع تکمیلی و جزواتی از کتاب‌های “روش نوین مبانی اجرای موسیقی”اثر شریف لطفی و The new approach to sight singing برای تدریس مقدماتی سلفژ کانتاتی آموزش می‌دهند.
روش تدریس:

– تمرینات مقدماتی شنوایی موسیقی ـــــ» تقلید اصوات موسیقیایی


– تمرینات مقدماتی درک ضرب یا بیت در موسیقی


– تبیین هدف کلاس برای هنرجو و اینکه قرار است مطالب را چگونه یاد بگیرد .


– یاد گیری عوامل مختلف سازنده موسیقی به اختصار :


– صوت، رنگ صوتی، شدت، ریتم، متر، هارمونی، (شامل یاد گیری نت‌ها روی کلید حامل، مفهوم رجیستر صوتی و کلید، توضیح مقدماتی در باره سازشناسی، اجرا و نشان دادن عامل دینامیک در موسیقی، تعریف ریتم، اجرای مثال ها و پخش نمونه های صوتی، و …) و همزمان تمرینات مربوط به گوش موسیقیایی و درک ریتمیک با ارائه مثال‌ها و تمرینات جدیدتر!


– تمرینات مربوط به ریتم و پارلاتی به تدریج به تمرینات قبلی اضافه شده و کم کم پیچیده تر می‌شوند .


– تدریس مباحث مربوط به فواصل موسیقیایی و درک تونالیته، آشنایی و خواندن و شنیدن تونالیته‌ها و مدهای مختلف


– برسی سرکلیدها