بعد از ثبت شرکت ،شرکت ها باید جهت اجرای هر گونه تغییرات و همچنین موضوعات دیگری که در اساسنامه درج و مصوب گردیده ،نخست به صورت رسمی مراتب را به آگاهی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رسانند.تمامی این تغییرات بعد از مصوب شدن در مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت. بنابراین تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است.شایان توجه است که جهت انجام بعضی از تغییرات تنظیم بیشتر از یک صورتجلسه ضروری می باشد.به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با مشاوارن ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

نخست باید انجام تغییرات با توافق و رای اکثریت حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و یا عادی به صورت فوق العاده و نیز هیأت مدیره مصوب گردد. بعد از تصمیم گیری درباره تغییرات شرکت ،نسبت به تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت مربوطه و پس از آن انجام اداری مراحل پرونده اقدام خواهد شد.در آخر بعد از گذراندن مراحل مذکور تغییرات به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها ،ثبت می گردد. مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

این مدارک بسته به گونه ی شرکت و نوع تغییر حاصل شده ،متغیر است. ولی به صورت کلی می توان به مدارک ذیل رای ثبت تغییرات شرکت اشاره نمود:
  1. صورتجلسه ی تغییرات
  2. مدارک شناسایی شرکا یا سهامداران
  3. اسناد شرکت

مهلت مورد نیاز به منظور ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به گونه ی شرکت و گونه ی تغییرات متغیر خواهد بود.ولی می توان برآورد کرد که این مهلت نزدیک به ده روز کاری به خواهد بود. هزینه ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به گونه تغییرات و همچنین نوع شرکت متغیر می باشد.علاوه بر آن تعداد صورتجلسات مورد نیاز جهت اجرای تغییرات مورد نظر و نیز مقدار روزنامه رسمی کشور نیز عامل مهمی در احتساب هزینه می باشد.