هيالورونيك اسيد چيست؟
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مهمترين گليكوز آمينو گليكان ( يك نوع قند طبيعي ) در[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است كـــه باعث انعطاف پذيري و پري پوست مي شود . هيالورونيك اسيد توانايي بالقوه اتصـال به آب را دارد و وقتي به پوست [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مي شود باعث حجيم ، نرم و هيدراته شدن پوست مي شــو د.
علاوه بر اين مزايا، هيالورونيك اسيد در رشد سلولي ، عملكرد گيرنده هاي غشايي و چسبندگي نيز نقش دارد. همچنين باعث پايداري ساختمانهاي بين سلولي شده و يك شبكه ويسكوالاستيك براي اتصال فيبرهاي كلاژن والاستين به يكديگر ايجاد مي كند . آنچه كه در پيري ناشي از نــور آفتاب رخ مي دهد، از بين رفتن اين اتصالات است كه منجر به ايجاد توده هاي نامنظم كــلاژن والاستين مي شود. به زبان ساده تر با افزايش سن ، پوست شما بيشتر هيالورونيك اسيد خود و درنتيجه حجم خود را از دست مي دهد و در نتيجه پوســت شل شــده و چيـــن و چــرو ك ايجــاد مي شود .
اين مزايا باعث شده كه هيالورونيك اسيد به عنوان يك [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] عالي مطــرح گـردد . از آنجائيكه هيالورونيك ا سيد در تمامي گونه ها يكسان است ، احتمال ايجاد آلرژي بسيار بعيـــد است . از سال 2010 به اگثريت محصولات هيالورونيك اسيد كه موردتائيدFDA قــرار گرفته اند ليدو كائين اضافه شده است كه باعث كاهش درد هنگام تزريق مي شود .
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به خاطر نتايج زيبايي برتر هنوز به عنوان بهترين فيلرهاي پوستي براي برجسته سازي بافت نرم مطرح مي باشنـد .
موارد عمده كاربرد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] كدامند؟


A – پركردن يا كاهش عمق خطوط خنده ( چين هاي نازولبیال )
B – بر طرف كردن خطوط Marrionette ( خطوطي كه از گوشه لب به طـرف چـانه كــشيده مي شوند).
C – برجسته سازي لبها
D – پر كردن ناودان اشكي (Tear Trough)
E – بر طرف كردن Crows feet ( خطوط پنجه كلاغي ظريف كه از قسمت خارجي چشــم بــه صورت شعاعي ايجاد مي شوند ) .
F – بر طرف كردن خط اخم ( Frown line )
G – [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
H – اسكارهاي صورت


خــط خنــده ( چيــن نازولبيال)
يكي از علائم افزايش سن در صورت ، چين هاي عميقي است كه از كناره بيني تا گوشه لب ها ايجاد مي شود ، كه در اصطلاح به آن چين نازولبيال ( يا خط خنده ) مي گويند . معمولا خـــطوط خنده در اواخر دهه سوم يا اوايل دهه چهارم زندگي شروع به عميق تر شدن مي كنند . البتـــه عوامل ژنتيك و بعضي اوقات شيوه زندگي فرد ممكن است باعث تظاهر زودتر يا ديرتــر آنـها شونـــد .
چه چيزي باعث ايجاد خط خنده مي شود ؟
همانند چين هاي پوستي ، چين هاي نازولبيال بطور اوليه در اثر عوامل زير ايجاد مي شوند :
A. تماس با نور آفتاب
B. افزايش سن
C. فاكتورهاي ارثي
با افزايش سن ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] كاهش مي يابد ( و تماس بانور آفتاب باعث تسريع اين عمـــل مي شود ) و در نتيجه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] كاهش مي يابد و پوست شل و آويزان مي شود . شـل شدن پوست باعث ايجاد چين هاي نازولبيال مي شود . پيدايش چين نازولبيال نه تــنها باعـــث مي شود كه فرد مسن تر ار سن واقعيش بنظر برسد بلكه باعث مي شود كه فرد خسـته تـر و نحيف تر به نظر برسد .
اگر فرد دچار اضافه وزن يا چاقي باشد تا وقتي كه اضافه وزن خود را از دست نــداده مــمكن است متوجه چين ناز ولبيال خود نشود . با گرفتن رژيم غذايي ، صورت نيز مانند ساير قسمتهاي بدن چربي خود را از دست مي دهد و چين هاي نازوليبال ( خطوط خنده) به طور ناگهاني ظاهـر مي شو ند .
برجسته سازي لـــب
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] يكي از شايعترين و پر درخواست ترين روشهاي جراحي زيبايي است . بــــا افزايش سن ، پري لبها ( كه باعث مي شو د لبها جوان و برآمده باشند ) از بين مي رود . همچنين با افزايش سن لبها باريك و نازك شده و چين هاي كوچك در حاشيه لب بوجود مي آيد . امروزه بيشتر افرداي كه درخواست برجسته سازي لب را دارند ، خواهان پري و برآمدگي بيشتر همراه با حفظ ظاهر طبيعي لبها هستند .
توازن در صورت شامل لبها و حداكثر پري طبيعي آنها و هماهنگي بــا بافتــهاي اطراف آنــها مي باشد . فاصله بين لب تا بيني بسيار مهم است . هماهنگي بين قسمت مركزي لبها و گوشه هاي آن نيز مهم است .
وقتي فردي درخواست برجسته سازي لب را دارد ، نكته اي كه بايد در نظر بگيرد اين اسـت كه ساختمان طبيعي لب وي چگونه است و تا چه حجمي مي تواند ژل تزريقي كند تــا تــوازن صورتش را بهم نزند .
كانديد مناسب براي برجسته سازي لب
اگر فردي مقصد برجسته سازي لب را دارد،‌ ضروري است وضعيت سلامتش خوب باشد.
اگر فردي دچار
A. تب خال
B. زخم
C. بعضي بيماريهاي خاص نظير ديابت، لوپوس ، اختلا لات بافت همبند و اختلا لات انعقادي مي باشد،
بايستي بطور كامل پزشك معالجش را در جريان بگذارد .
كانديد خوب براي برجسته سازي لبها كساني هستند كه انتظارت واقع گرايانه داشته باشند. (ژلها مي توانند ظاهر طبيعي شما را بهبود بخشند، اما باعث تغييرات ريشه اي و اسـاسي در ظاهر شما نمي شو ند . )
برجسته سازي گونه
با بالا رفتن سن ، صورت شما [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] والاستينش را از دست مي دهد ، اين دو ماده باعث حجم دهي به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شما مي شوند. در نتيجه نه تنها پوست صورت شما شروع بـــه شــل شـدن مي كند ، بلكه علاوه بر آن گونه هاي شما، در اثر تحليل رفتن بستر چربي كه به استخوان گونه شما چسبيده است ( malar fat pad )، شروع به خالي شدن مي كنند و در نتيجه صورت شمـا نحيف، لاغرو با چشمان گود افتاده به نظر مي رسد .
در سالهاي اخير فيلر هاي پوستي را براي برجسته سازي گونه ها مورد استفاده قرار داده انــد. اين روش غير تهاجمي بوده و عوارض آن در مقايسه با گذاشتن پروتز گونه بسيار كم مي باشد .
نتايج [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دائمي نمي باشد و بسته به نوع ژل مورد استفاده ، مد ت ماندگاري آن 6 مــاه تا حداكثر 18 ماه مي باشد.
نحوه تزريق ژل هيالورونيك اسيد به چه صورت است ؟
معمولا روش تزريق هيالورونيك اسيد سريع بوده و به صورت سرپايــي در مــطب و تـــحت بي حسي موضعي ( با استفاده از پماد بي حس كننده موضعي يا تزريق بي حس كننده ) و بـــــا استفاده از سوزنهاي بسيار ظريف انجام مي شود و بسته به ميزان تزريق 15 تا 30 دقيقه زمــان مي برد . بلافاصله بعد از تزريق مي توانيد مجددا فعاليت هاي روزمره خود را از سر بگيريد.
بعد از تزريق ژل چه انتظاراتي بايد داشته باشيد ؟
به طور معمول اثر ژل هيالورونيك اسيد از چند هفته تا چند ماه باقي مي ماند . هيالورونيـــك اسيد ها قابل جذب مي باشند و بنابر اين راه حل دائمي براي برطرف كردن چــين و چــروك نمي باشند و لازم است هر چند ماه يكبار تزريق آنها راتكرار كرد. زمان تكرار تزريق به عواملي مانند سن فرد ، شيوه زندگي و منطقه مورد نظر در صورت فرد بستگي دارد.
آيا تزريق [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با عوارضي همراه مي باشد؟


در بعضي افراد ممكن است ، تورم خفيف ، كبودي ، قرمزي مختصر و درد خفيف بعد از تزريق ايجاد شود ، اين موارد بسيار كم مي باشند و معمولا طي 1 تا چند روز از بين مي روند.
موارد ممنوعيت تزريق ژل كدامند؟
A. خانمهاي باردار
B. خانمهايي كه دوران شير دهي را سپري مي كنند
C. بعضي از اختلا لات انعقادي
D. وجود عفونت در محل تزريق
E. فردي كه مستعد تب خالهاي راجعه مي باشد
F. افرادي كه داروهاي خاص مصرف مي كنند
رعايت چه نكاتي قبل ار تزريق ژل ضروري مي باشد؟
از آنجائيكه آسپيرين و محصولات حاوي آسپيرين و داروهاي مانند بروفن ، ژلوفن ، و Advil ....... باعث رقيق شدن [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و مانع ايجاد لخته مي شوند و اين مساله مي تواند باعث بروز مشكلاتــي در حين يا بعد از تزريق شود، در صورتيكه فرد از اين داروها استفاده مي كنــد ، بايســتي از 2 هفته قبل از تزريق ژل مصرف آنها را قطع نمايد.